Search

Giới thiệu bộ môn Khai thác Thuỷ sản

Bộ môn Khai thác Thủy sản tiền thân là bộ môn Khai thác - Hàng hải, là một trong những bộ môn chuyên ngành thuộc Khoa Công nghiệp cá của Trường Đại học Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang.

Qua 64 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Khai thác Thủy sản đã đào tạo hàng nghìn cán bộ thuộc lĩnh vực khai thác thủy sản và quản lý thủy sản có trình độ Đại học và Sau đại học cho nghề cá cả nước.

Đội ngũ cán bộ được Bộ môn đào tạo đã và đang đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong xã hội đặc biệt trong ngành kinh tế Thủy sản. 
 
Đội ngũ giảng viên của Bộ môn hiện nay gồm 06 thành viên. Trong đó, có 01 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ (trong đó 01 đang là nghiên cứu sinh) là những người có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có nhiều tâm huyết với nghề nghiệp.

Bộ môn quản lý đào tạo các bậc:

- Bậc Đại học:

+ Ngành Khai thác thủy sản

+ Ngành Khoa học thủy sản

- Bậc sau Đại học:

+ Thạc sĩ: ngành Khai thác thủy sản

+ Tiến sĩ: ngành Khai thác thủy sản

 

Bộ môn Khai thác Thủy sản

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0356.003.086
Email: thanhnh@ntu.edu.vn

 

CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 63 - 65

STT

Tên HP

Số TC

Bắt Buộc /

Tự Chọn

Ngành đào tạo

1

Bảo quản sản phẩm trên tàu cá

2

Tự chọn

Khai thác thủy sản

2

Bảo quản sản phẩm trên tàu cá

3

Tự chọn

Quản lý thủy sản

3

Cơ sở lý thuyết thiết kế ngư cụ

3

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

4

Điều động tàu

4

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

5

Hàng hải cơ bản

4

Bắt buộc

Tất cả các ngành có HP này

6

Khai thác thủy sản

4

Bắt buộc

Tất cả các ngành có HP này

7

Khai thác thủy sản 1

4

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

8

Khai thác thủy sản 2

4

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

9

Khuyến ngư

3

Bắt buộc

Tất cả các ngành có HP này

10

Kỹ thuật khai thác thủy sản

3

Bắt buộc

Kinh tế thủy sản

11

Máy điện hàng hải

3

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

12

Máy điện hàng hải

3

Tự chọn

Quản lý thủy sản

13

Nghiệp vụ thuyền viên

2

Tự chọn

Khoa học hàng hải

14

Nhập môn Ngành Khai thác thủy sản

1

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

15

Nhập môn Ngành Khoa học thủy sản

1

Bắt buộc

Khoa học thủy sản

16

Phương pháp nghiên cứu khoa học cho nghề cá

3

Bắt buộc

Tất cả các ngành có HP này

17

Quản lý khai thác thủy sản

4

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

18

Quản lý tàu cá

4

Bắt buộc

Tất cả các ngành có HP này

19

T.Hành chế tạo ngư cụ

2

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

20

Tàu cá và thiết bị khai thác

3

Tự chọn

Khai thác thủy sản

21

Thanh tra thủy sản và nghiệp vụ kiểm ngư

3

Bắt buộc

Tất cả các ngành có HP này

22

Tiếng Anh chuyên ngành (Khai thác thủy sản)

3

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

23

Tiếng Anh chuyên ngành (Khoa học thủy sản)

3

Bắt buộc

Khoa học thủy sản

24

TTập chuyên ngành (KTTS)

4

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

25

TTập chuyên ngành 2 (KTTS)

4

Bắt buộc

Khoa học thủy sản

26

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghề cá

4

Bắt buộc

Tất cả các ngành có HP này

27

Vật liệu và công nghệ chế tạo ngư cụ

3

Bắt buộc

Khai thác thủy sản

28

Vật liệu và công nghệ chế tạo ngư cụ

3

Tự chọn

Tất cả các ngành có HP này

 

1. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

- CTĐT Tiến sĩ ngành Khai thác Thủy sản

2. ĐÀO TẠO THẠC SĨ

- CTĐT Thạc sĩ ngành Khai thác Thủy sản

3. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

3.1. Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học Thủy sản

- CTĐT Khoa học Thủy sản

3.2. Chương trình đào tạo chuyên ngành Khai thác Thủy sản

- CTĐT Khai thác Thủy sản

- CTĐT Khai thác Thủy sản K61-K62

- CTĐT Khai thác Thủy sản K60 trở về trước

 

 

 

 

SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 10/2023

Bộ môn: Khai thác Thủy sản      Viện: Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản

Giờ/ngày tổ chức: 14h ngày 25/10/2023  Địa điểm: VP Bộ môn Khai thác Thủy sản

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Trọng Lương

Phương pháp viết nội dung phần tổng quan trong nghiên cứu về Khai thác thủy sản.

2

Nguyễn Văn Nhuận

Đánh giá thực trạng khai thác nghề sò lông tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3

Nguyễn Hữu Thanh

Một số chỉ số phản ánh hiệu quả nghề khai thác thủy sản.