Search

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nha Trang

Tên tiếng Anh: Nha Trang University

Trường Đại học Nha Trang, trước 2006 là Trường Đại học Thủy sản, được thành lập từ năm 1959. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ quản lý kinh tế kỹ thuật có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ đa lĩnh vực phục vụ cộng đồng. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nha Trang đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ cho cả nước và quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực thủy, hải sản.

Sứ mạng

Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ cao và chuyển giao trí thức đa lĩnh vực, chú trọng phát huy thế mạnh lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản.

Tầm nhìn

Đến năm 2045 là đại học có thứ hạng cao của Việt Nam; thuộc nhóm đầu các đại học ở Châu Á về một số ngành khoa học - công nghệ biển và thủy sản.

Triết lý giáo dục

Phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng.

1.1.   Danh mục các ngành đang được đào tạo

 STT

 Tên ngành đào tạo

 Mã số

Số Quyết định mở ngành

Ngày/tháng/năm ban hành

1

Khai thác thủy sản

9620304

3633/QĐ-BGDĐT

12/09/2012

 

1.2. Quy mô đào tạo tính đến ngày 31/12/2022 (người học)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Quy mô đào tạo (NCS)

1

Khai thác thủy sản

9620304

3

 

1.3. Danh sách giảng viên cơ hữu đủ điều kiện tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh theo các ngành

TT Họ và tên Ngày/tháng/năm sinh

Chức danh khoa học

(GS,PGS)

Trình độ Chuyên môn được đào tạo Thanh gia chủ trì ngành đào tạo
1 Nguyễn Trọng Lương 10/05/80 PGS Tiến sĩ Khai thác thủy sản Khai thác thủy sản
2 Tô Văn Phương 09/07/85 PGS Tiến sĩ Kỹ thuật khai thác thủy sản Khai thác thủy sản
3 Vũ Kế Nghiệp 19/10/76   Tiến sĩ Khai thác thủy sản Khai thác thủy sản
4 Trần Đức Phú 20/02/64   Tiến sĩ Nuôi cá biển và nghề cá biển Khai thác thủy sản
5 Nguyễn Lâm Anh 18/11/68   Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản và nghề cá Khai thác thủy sản
6 Nguyễn Quốc Khánh 18/11/79   Tiến sĩ Khoa học môi trường Khai thác thủy sản
7 Nguyễn Phong Hải 06/11/75   Tiến sĩ Khoa học sinh học dưới nước Khai thác thủy sản

 

1.4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

TT Họ và tên Ngày/tháng/năm sinh

Chức danh khoa học

(GS/PGS)

Trình độ Chuyên môn được đào tạo Tham gia chủ trì ngành đào tạo
1 Nguyễn Long 01/10/47   Tiến sĩ Khai thác thủy sản Khai thác thủy sản
2 Nguyễn Văn Lục 09/06/52   Tiến sĩ Ngư loại học Khai thác thủy sản
3 Nguyễn Phi Toàn 14/09/75   Tiến sĩ Khai thác thủy sản Khai thác thủy sản
4 Hoàng Văn Tính 04/12/56   Tiến sĩ Khai thác thủy sản Khai thác thủy sản
5 Thái Văn Ngạn 04/04/43   Tiến sĩ Khai thác thủy sản Khai thác thủy sản

 

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

A. Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thùphù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;
 2. Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;
 3. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
 4. Có đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa

  B.Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:
 1. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng Anh;
 2. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 3. Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 46 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận, hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố, cấp trong thời hạn 2 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

  C.Người học là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đăng ký dự tuyển các chương trình có hỗ trợ học bổng hoặc chi phí nghiên cứu hoặc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có thể được yêu cầu năng lực ngoại ngữ cao hơn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 theo quy định của Ban chủ nhiệm chương trình của từng ngành đào tạo được công bố trong Đề án tuyển

  D.
  Việc xét tuyển người nước ngoài làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Nha Trang được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.   Phương thức tuyển sinh

Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo các điều kiện sau:

 • Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học, thạc sĩ, kèm theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
 • Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha
 • Đề cương nghiên cứu (theo mẫu đăng trên trang thông tin điện tử của ĐHNT/ĐTSĐH; Thí sinh được đề xuất tối đa 2 người hướng dẫn, tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh theo Điều 40 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha
 • Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

- Công văn hoặc Quyết định cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng viên chức, người lao động.

 • Các tài liệu liên quan khác được quy định chi tiết trong thông báo tuyển sinh hàng năm do Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang quyết định.

2.3.   Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

STT

Ngành

Mã số

Chỉ tiêu tuyển sinh

1

Khai thác thuỷ sản

9620304

4

 

2.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của Chuẩn chương trình đào tạo. Tùy thuộc vào số lượng ứng viên và chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ được Nhà trường công bố.

2.5.   Năng lực đội ngũ và các hướng nghiên cứu đề xuất

 

 

TT

 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

 

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS

có thể nhận

I.

Khai thác thủy sản

 

 

 

 

1

 

Nghiên cứu cải tiến công nghệ các nghề khai thác thủy sản

TS. Trần Đức Phú

TS. Nguyễn Trọng Lương TS. Vũ Kế Nghiệp

TS. Nguyễn Quốc Khánh

 

 

4

 

2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ các nghề khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của nước ngoài vào Việt Nam

TS. Nguyễn Trọng Lương TS. Nguyễn Lâm Anh

TS. Vũ Kế Nghiệp

TS. Nguyễn Quốc Khánh

 

4

 

 

3

 

Quy hoạch nghề khai thác cá biển phục vụ quản lý nghề cá

TS. Vũ Kế Nghiệp TS. Tô Văn Phương TS. Nguyễn Lâm Anh

TS. Nguyễn Quốc Khánh TS. Nguyễn Phong Hải

 

 

4

 

 

4

 

Nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

TS. Trần Đức Phú TS. Tô Văn Phương

TS. Nguyễn Trọng Lương TS. Vũ Kế Nghiệp

TS. Nguyễn Phong Hải

 

 

4

 

2.6.   Học phí và các chính sách hỗ trợ người học

- Học phí: Khối ngành 5: Thủy sản, Kỹ thuật, Công nghệ: 29.250.000đ/năm

2.7.   Tổ chức tuyển sinh

 • Số lần tuyển sinh trong năm:
 • Thời gian xét tuyển: Tháng 5; Tháng 10;
 • Mẫu hồ sơ, danh mục hướng nghiên cứu nhận nghiên cứu sinh và các thông tin khác được đăng tại địa chỉ: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/Tuyen-sinh/Thong-bao-tuyen- sinh-tien-si;
 • Địa chỉ liên hệ, nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, ĐT: 0258.6262966

 

 
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English → Vietnamese...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

 

 

 
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Vietnamese → Vietnamese...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English → Vietnamese...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
Năm 2024, Trường Đại học Nha Trang đang đào tạo 16 ngành trình độ Thạc sĩ và 11 ngành trình độ Tiến Sĩ.
Với đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo có trình độ cao, hơn 150 PGS, TS; trong đó trên 40% được đào tạo tại những quốc gia phát triển. Trường Đại học Nha Trang tự hào là một lựa chọn tối ưu cho con đường học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của bạn.
 
Năm 2024, Viện KH&CN Khai thác Thủy sản - NTU trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, với các thông tin:
 
I. Ngành đào tạo, hình thức đào tạo
1.1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
 
TT Ngành/Chuyên ngành Định hướng CTĐT Chỉ tiêu
1 Khai thác thủy sản Ứng dụng* 15
2 Quản lý thủy sản Nghiên cứu**/Ứng dụng 40
*Ứng dụng: Định hướng ứng dụng
**Nghiên cứu: Định hướng nghiên cứu/Yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên hoặc có công bô khoa học liên quan đến lĩnh vực nộp hồ sơ.
 
1.2. Thời gian và hình thức đào tạo
 

- Thời gian đào tạo: 02 năm/tổng thời lượng chương trình 60 tín chỉ (bao gồm thời gian thực hiện đồ án/đề án tốt nghiệp hoặc luận văn tốt nghiệp).

- Hình thức đào tạo: chính quy (thời khóa biểu được bố trí linh hoạt vào các ngày trong tuần và thứ 7, chủ nhật). Kết hợp linh hoạt hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến.

II. Điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển

2.1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

a) Người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành đúng, ngành gần và phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; đối với chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

  b) Người dự tuyển có bằng đại học ngành khác nhưng có nền tảng nhất định về quản lý và có vị trí công tác liên quan đến lĩnh vực của chương trình thạc sĩ dự tuyển thuộc nhóm kinh doanh, quản lý phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.
  c) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ứng viên đạt điều kiện đầu vào ngoại ngữ khi đạt một trong các điều kiện sau đây:

- Có bằng đại học mà chuẩn đầu ra ngoại ngữ được công bố trong chương trình đại học là bậc 3 (B1) trong thời gian không quá 24 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ (bằng 2 tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác như Đức, Nga, Pháp, Trung…)

- Có một trong các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính tới ngày đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục 2)

- Có chứng chỉ B1 (bậc 3) trở lên còn hiệu lực do các đơn vị tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc do Bộ GD&ĐT cấp phép (xem Phụ lục 3).

Các đối tượng dự thi có năng lực ngoại ngữ bậc 3 trở lên quy định tại điểm c của mục 4 nói tên sẽ được miễn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.

2.2. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển thông qua qua hồ sơ dự tuyển: dựa vào xếp loại tốt nghiệp, bảng điểm đại học, lý lịch (CV), bài luận cá nhân và các chế độ ưu tiên khác (nếu có).

- Các thí sinh (ứng viên) chưa đủ năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tại Phụ lục 2 phải tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh do Nhà trường tổ chức. Đăng ký thi theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerUgJlzA-De-gKHB7Saozeodb4Q8aeOlAMR2D0jdiszAFkJQ/viewform?usp=sharing

2.3. Các mốc thời gian

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Hạn nộp hồ sơ

30/3/2024

20/8/2024

2

Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào[1]

31/3/2024

25/8/2024

3

Học bổ túc kiến thức

Tháng 2-4/2024

Tháng 7-9/2024

4

Thời gian xét hồ sơ

15-20/4/2024

9-14/9/2024

5

Công bố kết quả xét tuyển

20/5/2024

28/9/2024

6

Lịch khai giảng dự kiến

09/6/2024

27/10/2024

 

III. Hồ sơ dự tuyển

3.1. Danh mục hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu) (Tải xuống tại đây)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương.

- 02 (hai) bản sao bằng tốt nghiệp đại học và 01 (một) bản sao bảng điểm đại học có chứng thực.

- 02 (hai) bản sao các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ có chứng thực.

- 01 (một) bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh thư (đối với ứng viên Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với ứng viên nước ngoài) có chứng thực.

- 03 ảnh chân dung 3x4  được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi họ tên, ngày sinh vào sau ảnh, để trong 1 phong bì).

- Bài luận cá nhân (hướng dẫn tại Phụ lục 1).

- Minh chứng về kinh nghiệm và thâm niên công tác (nếu là đối tượng ngành khác với ngành dự tuyển).

- Minh chứng về các đối tượng ưu tiên (nếu có).

3.2. Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 600.000đ/thí sinh.

- Lệ phí xét tuyển: 1.100.000đ/thí sinh.

3.3. Hình thức đăng ký nộp hồ sơ

Bước 1. Thí sinh đăng ký dự tuyển và nộp lệ phí qua đường link: https://sinhvien.ntu.edu.vn/dkxettuyensaudaihoc/dangnhap

Bước 2. Thí sinh nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

IV. Kinh phí đào tạo

- Học phí tạm thu năm học 2023-2024: Khối ngành công nghệ, kỹ thuật, thủy sản: 670.000đ-720.000đ/tín chỉ

Các lưu ý khác

- Đối với chương trình định hướng nghiên cứu:

+ Hạng tốt nghiệp trình độ đại học phải từ loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

+ Chương trình đào tạo bao gồm 60 tín chỉ, trong đó có 12 tín chỉ nghiên cứu khoa học và 15 tín chỉ luận văn tốt nghiệp.

- Đối với chương trình định hướng ứng dụng: chương trình đào tạo gồm 60 tín chỉ, trong đó có 6 tín chỉ thực tập, trải nghiệm thực tế và 9 tín chỉ đề án hoặc đồ án tốt nghiệp.

- Chương trình đào tạo: chi tiết về khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, xem tại địa chỉ: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-thac-si.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, phù hợp hoặc ngành khác với ngành dự tuyển phải đăng ký học bổ túc kiến thức theo quy định. Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển và danh mục học phần bổ sung kiến thức xem Phụ lục 4 &  5 tại địa chỉ:  https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/tuyen-sinh

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành (Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ và địa điểm thi được Bộ GD&ĐT cấp phép được đăng tải trên website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/hoc-vien-cao-hoc/ngoai-ngu

- Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi, các đối trượng ưu tiên, các học phần bổ sung kiến thức, chương trình đào tạo… có trên website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/Tuyen-sinh/Thong-bao-tuyen-sinh-thac-si;

- Địa chỉ liên hệ, nộp hồ sơ và lệ phí: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang, Phòng 301, Toà nhà Đa năng, Số 02 Tôn Thất Tùng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: 0258.6262966, Email: saudaihoc@ntu.edu.vn, Zalo: 0937230661.

 [1] Áp dụng đối với các ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh bậc 3

 
 
- Quét mã QR - Hồ sơ chương trình Thạc sĩ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
- CTĐT Tiến sĩ ngành Khai thác thủy sản Xem tại đây
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
CTĐT Thạc sĩ ngành Quản lý Thủy sản Xem tại đây
CTĐT Thạc sĩ ngành Khai thác Thủy sản Xem tại đây
 

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Thủy sản - Đợt 2 Năm 2023

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản trân trọng thông báo

Thông tin về Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản lý thuỷ sản - Đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Thời gian: ngày 30/9/2023

2. Địa điểm: phòng C2 - Tòa nhà Viện Khai thác, Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

3. Danh sách học viên bảo vệ theo file đính kèm

Trân trọng thông báo tới học viên và những người quan tâm.

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Thủy sản - Đợt 1 Năm 2023

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản trân trọng thông báo

Thông tin về Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản lý thuỷ sản - Đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Thời gian: ngày 27/4/2023 - 28/4/2023

2. Địa điểm: phòng C2 - Tòa nhà Viện Khai thác, Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

3. Hình thức bảo vệ: Trực tiếp và kết hợp trực tuyến

4. Danh sách học viên bảo vệ theo file đính kèm

Trân trọng thông báo tới học viên và những người quan tâm.

 

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở về đề tài: “Nghiên cứu giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng”,

Của nghiên cứu sinh: Phan Đăng Liêm

Ngành: Khai thác thủy sản

Mã số: 9620304

Được tổ chức vào hồi: 13 giờ 00, ngày 13 tháng 11 năm 2022,

Tại: Hội trường C5, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng thông báo.

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN VĂN NHUẬN

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nghề lưới vây kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa”,

Ngành: Khai thác thủy sản

Mã số: 9620304,

Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Nhuận

Được tổ chức vào hồi: 13 giờ 30, ngày 23 tháng 9 năm 2022,

Tại: Phòng chuyên đề C2 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự.

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam”,

Ngành: Khai thác thủy sản

Mã số: 9620304,

Của nghiên cứu sinh: Phạm Viết Tích

Được tổ chức vào hồi: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 3 năm 2022,

Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan

 

 • PGS.TS Nguyễn Trọng Lương - Viện trưởng
 • ĐT: 0984 150 656
 • Email: luongnt@ntu.edu.vn