Search

- Phòng bảo tàng ngư cụ: Với diện tích gần 500m2, phòng bảo tàng ngư cụ là nơi sưu tầm, lưu giữ của gần 100 ngư cụ khai thác cá biển và cá nước ngọt trên khắp mọi miền tổ quốc phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học và khách thăm quan.

- Phòng thực hành gia công chế tạo ngư cụ: Với diện tích khoảng 200m2 và được trang bị đầy đủ vật tư (lưới, dây, phao, chì, kéo, dao, ghim….) phục vụ quá trình thực tập chế tạo ngư cụ cho sinh viên và cho cán bộ nghiên cứu khoa học.
 - Phòng thực hành hàng hải: Với diện tích 200m2, cùng với đầu đủ trang thiết bị phục vụ việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực hàng hải và khai thác. Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sinh viên thực tập tác nghiệp hải đồ, máy điện hàng hải, hệ thống luồng lạch…
- Phòng thực hành Hải đồ - thủy nghiệp: Với diện tích khoảng 100m2, trang thiết đầy đủ các phục vụ thực tập công tác giây nút, sơn vỏ tàu, phòng nạn …

- Hiện nay, Viện đang đưa vào sử dụng phòng mô phỏng hàng hải và đánh cá với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu người học từ căn bản đến nâng cao.