Search

Một số trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu của Viện

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

DÙNG CHO THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN HÀNG HẢI TRÊN TÀU CÁ

1.1

La bàn từ và thiết bị khử

Chiếc

10

 

1.2

Sectan hàng hải

Chiếc

08

 

1.3

Radar

Chiếc

2

 

1.4

Định vị vệ tinh GPS, DPGS cố định và cầm tay

Chiếc

6

 

1.5

Máy đo sâu – dò cá

Chiếc

5

 

1.6

Thiết bị liên lạc

Bộ

1

 

1.7

Máy chiếu

Chiếc

2

 

1.8

Máy ICOM

Chiếc

2

 

1.9

Máy vô tuyến

Chiếc

1

 

1.10

Máy liên lạc tầm xa

Chiếc

1

 

1.11

Máy liên lạc tầm gần

Chiếc

2

 

2

DÙNG CHO THỰC HÀNH LÁI TÀU, AN TOÀN HÀNG HẢI TRÊN TÀU CÁ

2.1

Tàu đánh cá FAO-90cv

Chiếc

2

 

2.2

Tàu đánh cá VN90-45cv

Chiếc

1

 

2.3

Hải đồ và dụng cụ tác nghiệp

Bộ

5

 

2.4

Mô hình về cảng biển, cảng sông

Bộ

10

 

2.5

Tiêu bản về dây nút

Bộ

8

 

2.6

Mô hình hình ảnh tàu được nhìn thấy trong đêm

Bộ

1

 

2.7

Mô hình đĩa tìm sao

Bộ

2

 

2.8

Mô hình các dụng cụ lai dắt

Bộ

3

 

2.9

Mô hình các loại cọc bích

Bộ

4

 

2.10

Cụm ròng rọc

Bộ

1

 

2.11

Cọc bích

Bộ

5

 

2.12

Dụng cụ làm sạch tàu

Bộ

1

 

2.13

Dụng cụ sơn tàu (chổi sơn)

Bộ

1

 

2.14

Bàn thực hành tác nghiệp

Bộ

10

 

2.15

Phao áo

Cái

50

 

3

DÙNG CHO THỰC HÀNH SỮA CHỮA, CHẾ TẠO NGƯ CỤ

3.1

Kéo cắt

Chiếc

20

 

3.2

Một số thước đo và cuộn dây

Chiếc

30

 

3.3

Dao cắt lưới

Chiếc

30

 

3.4

Đá mài

Chiếc

5

 

3.5

Kim khâu lưới N 18 và A20

Chiếc

50

 

3.6

Chỉ lưới ni lông

Kg

20

 

3.7

Chỉ lưới ni lông 5kg

Kg

25

 

3.8

Vải lưới để thực hành

kg

30

 

3.9

Máy mài góc

Chiếc

1

 

3.10

Dây polyethylene

Kg

15

 

3.11

Cụm dòng dọc

Bộ

10

 

3.12

Dây polyethylene 12mm (12mm x 200m)

kg

12

 

3.13

Sợi ni lông 2220 cho các Model

Kg

10

 

3.14

Mô hình các loại ngư cụ

Bộ

10

 

4

DÙNG CHO NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

4.1

Máy đo tốc độ, hướng gió

 

1

 

4.2

Máy đo tốc độ, hướng dòng chảy

 

1

 

4.3

Máy đo lưu lượng nước

 

 

Đang đầu tư

4.4

Máy đo nhiệt độ nước

 

 

Đang đầu tư

4.5

Máy đo nồng độ muối

 

 

Đang đầu tư

4.6

Máy đo nồng độ PH

 

 

Đang đầu tư

4.7

Camera trên bờ và dưới nước

 

3

 

4.8

Máy đo áp lực sóng

 

 

Đang đầu tư

5

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM

5.1

Phần mềm phân tích thống kê: SPSS, R2, Excel

 

 

Đang sử dụng

5.2

Phần mềm đồ họa: AutoCad, Photoshop, Corel Draw, Google SketchUp 8

 

 

Đang sử dụng

5.3

Các phần mềm GIS: ArcView, MapInfo, Avenue, Envi, MicroStation SE

 

 

Đang sử dụng

5.4

Một số phần mềm khác như: Surfer, Virtual Sailor

 

 

Đang sử dụng