Search

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

Sứ mạng và tầm nhìn của Trường (được cập nhật trong Nghị quyết số 1038/NQ-ĐHNT ban hành ngày 06/10/2021 về Chiến lược phát triển Trường đến 2030, tầm nhìn 2045) là:

Sứ mạng của Trường là “Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ cao và chuyển giao tri thức đa lĩnh vực, chú trọng phát huy thế mạnh lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản”.

Tầm nhìn của Trường là “Đến năm 2045 là ĐH có thứ hạng cao của Việt Nam; thuộc nhóm đầu các ĐH ở Châu Á về một số ngành khoa học  - công nghệ biển và thủy sản”.

Theo QĐ số 840/QĐ-ĐHNT ngày 25/7/2019, triết lý và MTGD của Trường ĐHNT đã được xây dựng như sau:

Triết lý giáo dục của Trường là “Phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng”.

Triết lý giáo dục là tập hợp các giá trị cốt lõi của Nhà trường và là cơ sở để lựa chọn phương pháp giảng dạy.

Mục tiêu giáo dục của Trường nhằm phát triển ở NH:

+ Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe;

+ Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp;

+ Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp;

+ Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ;

+ Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp.

---------------------------------------------------------------------

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản được thành lập theo Quyết định số 1152/QĐ-ĐHNT ngày 04/10/2011 của Trường Đại học Nha Trang. Tiền thân của Viện là Khoa Khai thác - Hàng hải - một trong 7 Khoa truyền thống của Trường Đại học Nha Trang (trước đây là Trường Đại học Thủy sản), đảm nhận giảng dạy các cấp, bậc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản và hàng hải. 

Kế tục sự nghiệp 65 năm hình thành và phát triển của Khoa Khai thác - Hàng hải, ngày nay Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản đã và đang khẳng định vị trí, vai trò của mình trong nghề cá cả nước và là Viện đi đầu trong công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật, các thế mạnh của Viện như: kỹ thuật chế tạo ngư cụ; kỹ thuật khai thác thủy sản; kỹ thuật hàng hải; pháp luật hàng hải; an toàn tàu cá; hải dương học nghề cá; máy điện và vô tuyến điện hàng hải - đánh cá; điều khiển tàu biển; quản lý nghề cá; quản lý tàu thuyền nghề cá...


Hiện tại, Viện Khoa học & Công nghệ Khai thác Thủy sản gồm có 21 cán bộ, trong đó có nhiều cán bộ được đào tạo ở các nước có nghề cá phát triển trên thế giới như Australia, Na Uy, Nga, Iceland, Canada, Hà Lan, Pháp, Nhật, Thái Lan ... với trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghề cá, góp phần thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững. Hiện nay Viện gồm có 2 đơn vị trực thuộc:

- Bộ môn Khai thác Thuỷ sản
- Bộ môn Quản lý Thuỷ sản

Trong tổng số 21 cán bộ gồm 06 tiến sĩ; 14 thạc sĩ (có 2 giảng viên đang học Nghiên cứu sinh); 01 cử nhân, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyên môn, nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý nghề cá; sinh học nghề cá; hải dương học nghề cá và hàng hải.

Ảnh Viện Khai Thác

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thuỷ sản hiện đang đảm nhiệm đào tạo 03 bậc học, gồm:

- Tiến sĩ: ngành Khai thác Thuỷ sản
- Thạc sĩ: ngành Khai thác Thuỷ sản và ngành Quản lý Thuỷ sản
- Đại học: chuyên ngành Khai thác Thuỷ sản; Quản lý Thuỷ sản; Khoa học Thủy sản
 

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản đã và đang hợp tác với nhiều Trường/Viện đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Khai thác Hải sản nhằm trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân lực như: Đại học Tromso (Nauy), Đại học Cao Hùng (Đài Loan), Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC), Đại học Memorial (Canada), Đại học Kagoshima (Nhật Bản), Viện nghiên cứu biển và thủy sản (Canada), Đại học Wageningen (Hà Lan), v.v

Bên cạnh đó, Viện đã kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong nước như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT, Bộ Lao Động và TBXH, Tổng Cục thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học – Công nghệ các địa phương ven biển, Viện nghiên cứu hải sản, Viện Hải dương học và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và cung cấp dịch vụ cho nghề cá.

Huân chương Chủ tịch nước tặng Khoa Khai thác Thủy sản (Nay là Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản)