Search

[TUYỂN DỤNG] Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam

Tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Thông tin chi tiết như sau:

 

  • Chia sẻ