Search

Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp học kỳ II năm học 2023-2024.

Theo QĐ số 550/QĐ-ĐHNT, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Viện KH&CN Khai thác Thủy sản - NTU tổ chức 03 Hội đồng đánh giá đồ án, trong đó 02 Hội đồng ngành Quản lý Thủy sản và 01 Hội đồng ngành Khai thác thủy sản.

Địa điểm tổ chức: Phòng họp IUU

Thời gian:

- Ngày 27-28/ 5/2024: Hội đồng Ngành Quản lý Thủy sản

- Ngày 31/ 5/2024: Hội đồng Ngành Khai thác Thủy sản

Trân trọng thông báo.

  • Chia sẻ