Search

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Thủy sản - Đợt 1 Năm 2023

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản trân trọng thông báo

Thông tin về Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản lý thuỷ sản - Đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Thời gian: ngày 27/4/2023 - 28/4/2023

2. Địa điểm: phòng C2 - Tòa nhà Viện Khai thác, Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

3. Hình thức bảo vệ: Trực tiếp và kết hợp trực tuyến

4. Danh sách học viên bảo vệ theo file đính kèm

Trân trọng thông báo tới học viên và những người quan tâm.

  • Chia sẻ