Search

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở về đề tài: “Nghiên cứu giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng”,

Của nghiên cứu sinh: Phan Đăng Liêm

Ngành: Khai thác thủy sản

Mã số: 9620304

Được tổ chức vào hồi: 13 giờ 00, ngày 13 tháng 11 năm 2022,

Tại: Hội trường C5, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng thông báo.

  • Chia sẻ