Search

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường về đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nghề lưới vây kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa

Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Nhuận

Ngành: Khai thác thủy sản

Mã số: 9620304

Được tổ chức vào hồi: 7 giờ 30, ngày 07 tháng 01 năm 2024,

Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng thông báo.

  • Chia sẻ