Search

Tuyển sinh đào tạo đại học [Hệ VLVH]

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản các ngành sau:
- Quản lý Thủy sản
- Khai thác Thuy sản
- Nuôi trồng thủy sản
- Công nghệ chế biến thủy sản
- Kỹ thuật tàu thủy
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

  • Chia sẻ