Search

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Trong 03 ngày từ 24/11 đến 26/11/2022, tại phòng C2 Trường Đại học Nha Trang. Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thuỷ sản đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Quý IV/2022 cho 18 học viên ngành Quản lý Thuỷ sản, mã số: 8620305.

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản
Hội đồng đánh giá gồm các Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên gia trong lĩnh vực thuỷ sản từ Trường Đại học Nha Trang, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN và PTNT) và các Viện nghiên cứu như Viện Hải dương học, Viện Nghiên cứu Hải sản.
Các luận văn của học viên được hội đồng đánh giá có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn. Các hướng nghiên cứu có tính mới, bám sát và giải quyết các vấn đề thực trạng khó khăn của công tác quản lý thuỷ sản và nghề cá hiện nay.
Sau 03 ngày tổ chức, các buổi lễ đánh giá luận văn được tổ chức nghiêm túc, đúng Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Nha Trang. Kết quả đánh giá gồm 10 học viên xếp loại Giỏi, 08 học viên xếp loại Khá. Thông qua các buổi đánh giá luận văn thạc sĩ đã khẳng định được kết quả nghiên cứu của học viên và chất lượng đào tạo của Nhà trường trong lĩnh vực Thuỷ sản.
Chúc các học viên sức khoẻ, thành công và tiếp tục mang các kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang vào công việc và cuộc sống.

Một số hình ảnh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý thủy sản

  • Chia sẻ

Bài viết trước

HỌC BỔNG THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY SẢN TẠI CANADA

Bài tiếp tiếp theo

CHÀO CỜ THÁNG 12 KẾT HỢP TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN