Search

Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh: Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH
Chiều ngày 27/10/2023 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Hội thảo Khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý”

Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh: Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý
Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận phối hợp với Viện KH&CN Khai thác Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản ở vùng biển Ninh Thuận đến năm 2030”.
Tham dự Hội thảo gồm có:
1/ Ông Võ Quang Lãm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
2/ Ông Nguyễn Hồng Phấn - Phó Chi cục Thuỷ sản Ninh Thuận
3/ Thầy Nguyễn Văn Nhuận - Phó Viện trưởng Viện KH&CN Khai thác Thủy sản
4/ Chủ nhiệm đề tài Thầy Nguyễn Lâm Anh cùng các thành viên của đề tài.
Và hơn 30 đại biểu là đại diện của UBND các huyện, thành phố: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Hải, Thuận Nam, Ban Quản lý khai thác các cảng cá; UBND các xã, thị trấn: Khánh Hải, Thanh Hải, Đông Hải, Mỹ Đông, Cà Ná, Phước Diêm, các ngư dân.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung các báo cáo khoa học gồm:
- Thực trạng KTTS và quản lý KTTS của nghề cá Ninh Thuận
- Ước tính trữ lượng, khả năng khai thác và đề xuất hạn ngạch KTTS cho vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Ninh Thuận
Sau hội thảo, Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tiếp thu các ý kiến phát biểu để nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo nhằm bảo đảm phù hợp và hiệu quả với các ý kiến của đại biểu.

 

Một số hình ảnh

Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh: Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý

Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh: Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý

Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh: Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý

Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh: Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Bảo vệ thành công dự án chuyển giao công nghệ cấp tỉnh Khánh Hòa