Search

Các hoạt động

Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Đại hội; Ba đảm đang của phụ nữ thủ đô

Đại hội Ba đảm đang của phụ nữ Thủ đô lần thứ nhất, khai mạc rất trọng thể vào tối 01-12-1965 tại hội trường Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Chiều 02-12-1965 (ngày họp thứ 2) vào khoảng 16 giờ, Đại hội vô cùng sung sướng, phấn khởi được đón Bác. Cùng đi với Người có Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Anh hùng miền Nam Tạ Thị Kiều.

 
Vừa thấy Bác, cả Hội trường đứng bật dậy, vỗ tay ran như sấm lẫn với tiếng reo vô cùng phấn khởi.
 
Bác! Bác đến! Bác đến!… Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!
 
Sau mấy phút vô cùng sôi nổi, Bác giơ tay ra hiệu (một cử chỉ thường có của Bác) cho Đại hội im lặng, rồi Bác tươi cười chỉ vào chị Kiều và nói:
 
Hôm nay, Bác dẫn “cô bé này” đến với Đại hội, các cô, các chú (Đại hội có một số đại biểu là nam giới) có phấn khởi không?
 
Cả Đại hội vỗ tay rầm rầm xen lẫn tiếng:
 
Thưa Bác, có ạ!
 
Không khí Đại hội thật vô cùng náo nhiệt, sôi nổi. Bác đã kể cho Đại hội nghe về những gương anh hùng của phụ nữ ta trong thời kỳ bí mật, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và sự hy sinh anh dũng của chị em miền Nam trong chống Mỹ.
 
Thật bất ngờ, Bác rút trong túi ra một cột báo của Báo Thủ đô ngày hôm đó, đọc tên bảy bà và chị, xong Bác hỏi:
 
Các cô ấy có mặt ở Đại hội này không?
 
Hội trường lại vang lên:
 
Thưa Bác, có ạ!
 
Bác tươi cười nói:
 
Hôm nay, Bác đọc báo thấy có đăng thành tích của bảy cô là công nhân, là nông dân, là giáo viên… Bác rất vui, Bác có mấy chiếc huy hiệu để tặng các cô ấy.
 
Mọi người sung sướng vỗ tay tưởng làm vỡ phòng họp.
 
Sau cùng Bác hỏi:
 
Các cô có muốn được Bác thưởng Huy hiệu của Bác không?
 
Cả Hội trường lại phấn khởi trả lời vang lên:
 
Thưa Bác, có ạ, có ạ!
 
Vậy các cô về làm công tác cho tốt, Bác sẽ thưởng!
 
Cả Hội trường lại vang lên như sấm.
 
* Ý nghĩa câu chuyện:
 
Câu chuyện nói lên truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tinh thần yêu nước quật cường chống giặc ngoại xăm, cần cù thông minh sáng tạo trong lao động, sản xuất, luôn giữ gìn phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, có trách nhiệm nuôi, dạy con cái, quản lý tốt gia đình, có lòng nhân hậu, có tính cộng đồng, vì lợi ích của mọi người và xã hội.
 
Đại hội những phụ nữ xuất sắc trong phong trào “Ba đảm đang” của Thủ đô ngày 02/12/1965, Bác nói: “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng… Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”.
 
Không chỉ khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong các phong trào cách mạng cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước, Bác Hồ còn quan tâm sâu sắc đến phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng nam, nữ, quan tâm giúp đỡ phụ nữ; từ đó chị em phụ nữ phải có quyết tâm, đạo đức, tác phong để làm tròn nghĩa vụ của mình là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
* Bài học kinh nghiệm:
 
Trong những năm qua, không phụ lòng tin yêu và sự kỳ vọng của Bác, chị em phụ nữ đã ra sức học tập, rèn luyện, vươn lên khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội.
 
Đảng và Nhà nước ta cũng luôn tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, thông qua các chủ trương, chính sách về phụ nữ, về bình đẳng giới nhằm phát huy vai trò của phụ nữ.
 
Không chỉ là những người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình, nhiều phụ nữ đã đạt được những thành tích nổi bật, được xã hội ghi nhận trong nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ…
 
Ngày nay, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của chị em phụ nữ, công tác phụ nữ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển đất nước.
 
Ðể phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành và các cấp Hội cần phối hợp, tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội tiếp thu những tiến bộ khoa học, công nghệ thích ứng với cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
In nội dung

Đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng trong bối cảnh mới

Việc ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể công tác đấu tranh tư tưởng. Với lực lượng, phương thức, thủ đoạn, phương tiện, công nghệ chống phá liên tục thay đổi, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch tấn công trực tiếp vào những vấn đề lý luận cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đích cuối nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa các trào lưu tư tưởng phi vô sản thâm nhập vào đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi công tác đấu tranh tư tưởng cần có những điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Nội dung thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch hết sức đa dạng, phức tạp, trên tất cả các lĩnh vực: tư tưởng, chính trị, xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội…, trong đó tập trung tấn công vào một số nội dung cốt lõi thuộc hệ tư tưởng, đường lối của Đảng ta:

 
(1) Các thế lực thù địch đòi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Chúng bài bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tập trung tấn công vào những vấn đề nguyên tắc then chốt, luận điểm cơ bản nhất, như phê phán quy luật giá trị thặng dư; bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà nền tảng là bác bỏ bản chất cách mạng và khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội; phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta; phủ nhận lý luận về chủ nghĩa xã hội và xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta… Chúng công kích, xuyên tạc nhằm “hạ bệ” tư tưởng Hồ Chí Minh bằng phủ nhận nội dung, giá trị tư tưởng của Người; cắt rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin; tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận gián tiếp tư tưởng của Người, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính dân tộc của Đảng. Nói xấu, bôi nhọ đời tư, hình ảnh lãnh tụ cộng sản, lãnh tụ Đảng ta.
 
(2) Chống phá, xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện nay, nhất là đường lối đổi mới của Đảng ta. Chúng đồng nhất đổi mới chính trị với thay đổi chế độ chính trị. Phủ nhận, bôi đen những thành tựu; cường điệu, thổi phồng, khoét sâu vào những tiêu cực, khuyết tật, tạo cái nhìn đen tối, bi quan về tình hình đất nước.
 
(3) Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi xóa bỏ sở hữu toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đồng nhất với tư nhân hóa nền kinh tế, xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Cổ xúy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; phủ nhận bản chất cách mạng và nhân dân của lực lượng vũ trang; chia rẽ quân đội nhân dân và công an nhân dân. Tán dương nền tự do báo chí tư sản, vai trò “quyền lực thứ tư” của báo chí, nhân danh tự do sáng tạo để tách sự lãnh đạo của Đảng khỏi hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật. Thúc đẩy hình thành các tổ chức “xã hội dân sự” trá hình, từ đó cho ra đời các tổ chức đối lập chính trị ở Việt Nam. Tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá…
Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục chĩa mũi nhọn tấn công vào những vấn đề tư tưởng, lý luận, đồng thời sử dụng không gian mạng là một mặt trận chính để chống phá ta, do đó công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
 
Thứ nhất, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, khó khăn, quyết liệt, nên tuyêt đối tránh tư tưởng xem nhẹ, lơ là, buông lỏng, mất cảnh giác. Cần lấy chính các phương tiện truyền thông mới và không gian mạng là phương tiện và nền tảng chủ đạo để khắc chế thủ đoạn dùng không gian mạng chống phá ta của các thế lực thù địch, theo phương châm “lấy độc trị độc”, tận dụng chính những ưu thế của các phương tiện truyền thông mới để phản tuyên truyền lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, thay vì phiến diện chỉ thấy các yếu tố tiêu cực, mặt trái của nó.
 
Thứ hai, làm loãng thông tin xấu, độc bằng xây dựng tuyến, luồng bài viết có thông tin tích cực hoặc trực diện phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch để liên tục phủ lên và tiến tới chiếm thế thượng phong trên không gian mạng, không gian các phương tiện truyền thông mới, truyền thông xã hội. Kết hợp hài hòa giữa lan tỏa phổ rộng thông tin với ngày càng coi trọng chiều sâu thông tin, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hệ bài chuyên luận chuyên sâu bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch bằng lý luận, có hệ thống luận cứ, luận chứng chặt chẽ, tính thuyết phục cao, giúp độc giả hiểu sâu, thấy rõ bản chất vấn đề, từ đó có niềm tin khoa học vững chắc vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là phương thức đấu tranh có chiều sâu, căn cơ, kịp thời và chủ động ngăn chặn thủ đoạn chuyển hướng chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào những vấn đề cốt lõi thuộc hệ tư tưởng và nền tảng lý luận của Đảng ta.
 
Nguồn: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/chi-tiet/-/asset_publisher/YqSB2JpnYto9/content/dau-tranh-phan-bac-nhung-thong-tin-xuyen-tac-sai-trai-thu-dich-tren-khong-gian-mang-giu-vung-tran-dia-tu-tuong-ly-luan-cua-dang-trong-boi-canh-moi
 
In nội dung

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023, hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và giúp sinh viên bày tỏ sự tri ân tới các bậc thầy cô, BCH Đoàn Viện KH&CN Khai thác Thuỷ sản tổ chức Cuộc thi Thiết kế Báo tường Online Chào mừng Ngày năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

- Nhằm tạo sân chơi và điều kiện cho sinh viên được phát huy tài năng thiết kế của mình và sức mạnh tập thể, khả năng sáng tạo của các đoàn viên thanh niên;

- Tạo môi trường để sinh viên bày tỏ những cảm xúc của mình về thầy cô, bạn bè và mái trường cũng như lưu giữ và tôn vinh những tình cảm tốt đẹp của sinh viên với thầy cô, mái trường, bạn bè trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Chi đoàn khoá 61, 62, 63 và 64 thuộc Viện KH&CN KTTS.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DỰ THI 

1. Thời gian: Từ ngày 30/10/2022 đến hết ngày 15/11/2022.

2. Hình thức dự thi

- Mỗi chi đoàn gửi bài dự thi báo tường cho BTC qua email thuyntn@ntu.edu.vn, BTC sẽ góp ý đề nghị chỉnh sửa và đăng trên fanpage của Viện KH&CN KTTS.

- Tiêu đề ghi rõ Báo tường online Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

3. Nội dung dự thi

Sử dụng hình ảnh, những câu chuyện hay, kỷ niệm đẹp, cảm động về mái trường, thầy cô, cán bộ, viên chức, bạn bè liên quan đến trường Đại học Nha Trang để thiết kế báo tường Online chỉnh chu, đẹp mắt và ý nghĩa. 

IV. THỂ LỆ VÀ CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

1. Thể lệ bài dự thi

- Bài dự thi phải được thể hiện bằng hình ảnh, rõ nét và thiết kế phù hợp với môi trường giáo dục.

- Ảnh minh họa (hình ảnh của cá nhân hoặc tập thể, phong cảnh trường học và thể hiện nét đẹp văn hóa học đường): có thể qua chỉnh sửa nhưng không làm thay đổi nội dung cơ bản.

- Bài dự thi là tác phẩm chưa từng dự thi trong các cuộc thi khác; không vi phạm pháp luật và các quy định hiện hành; phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. BTC có quyền kiểm tra, xử lý bài viết và ảnh gốc trong trường hợp có khiếu nại.

2. Cách thức bình chọn

- Bình chọn online trên trang Facebook Đoàn thanh niên Trường Đại học Nha Trang, dựa trên tổng số lượt tương tác bài viết (số nguyên dương).

- BTC sẽ chấm điểm các bài dự thi với thang điểm 100.

*Điểm được tính như sau:

Tổng điểm = Điểm Lượt tương tác (50%) + Điểm BTC (50%)

▪   Điểm BTC = Điểm trình bày (50%) + Điểm nội dung (50%)

▪  Điểm Lượt tương tác được Facebook tự động tổng hợp. 

V. GIẢI THƯỞNG

TT

Nội dung

Số lượng 

Trị giá

Tổng tiền (VNĐ)

 

1

Giải nhất

1

500.000

500.000

 

2

Giải nhì

1

400.000

400.000

 

3

Giải ba

1

300.000

300.000

 

4

Giải khuyến khích

3

200.000

600.000

 

Tổng

1.800.000

 

VI. CÁC BÀI ĐÃ DỰ THI

VII. KẾT QUẢ KHÁN GIẢ

In nội dung

 

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022-2023. Căn cứ Biên bản cuộc họp BCH Đoàn Trường Đại học Nha Trang quý IV, ngày 08/10/2022. Nhằm đảm bảo công tác đại hội chi đoàn cho các khóa 63 và 64 theo đúng quy định và điều lệ Đoàn.

Đoàn Viện KH&CN KTTS đã triển khai đến Chi đoàn 63.QLTS và 64.QLTS thực hiện tổ chức Đại hội Chi đoàn.
 

Đại hội Chi đoàn 63.QLTS

Tổ chức ngày 09/11/2022 lúc 17h30 tại Giảng đường G5.101với sự tham gia của 48 đoàn viên.
Sau khi tiến hành Đại Hội đã bầu ra BCH cho nhiệm kỳ mới.
BCH Chi Đoàn 63.QLTS nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 3 đồng chí:
1/ Đ.c Nguyễn Thái Thanh - Bí thư
2/ Đ.c Mai Thành Phát - Phó bí thư
3/ Đ.c Bùi Tường Vân - Ủy viên
 
 
 

Đại hội Chi đoàn 64.QLTS

Tổ chức ngày 17/11/2022 lúc 17h30 tại Giảng đường G5.204 với sự tham gia của 29 đoàn viên.
Sau khi tiến hành Đại Hội đã bầu ra BCH cho nhiệm kỳ mới.
BCH Chi Đoàn 64.QLTS nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 3 đồng chí:
1/ Đ.c Nguyễn Công Thin - Bí thư
2/ Đ.c Nguyễn Thuỳ Vân - Phó bí thư
3/ Đ.c Mai Thị Trúc Tâm - Ủy viên
 
 
 
 
 
Cả 2 Đại Hội đã tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2022 và thông qua phương hướng phấn đấu cho nhiệm kỳ 2022-2023. Cả 2 Đại hội đã diễn ra tốt đẹp và thành công.
 
Chúc BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc công việc, tiếp tục phát triển Chi Đoàn vững mạnh.
In nội dung

Thực hiện kế hoạch số 01-KH/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Nha Trang ngày 01/01/2022 về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nha Trang lần thứ 27, nhiệm kỳ 2022 – 2024. 

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Nha Trang, trong 02 ngày 14/5 và 15/5/2022 tại Phòng họp số 4 Đoàn Viện Khoa Học & Công Nghệ Khai Thác Thủy Sản long trọng tổ chức hai phiên Đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Nguyễn Thế Hân – Bí thư Đoàn trường Đại học Nha Trang; Đ/c Nguyễn Trọng Lương – Phó Bí thư Chi bộ, phó Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ khai thác thuỷ sản; Đ/c Lê Thị Hải Yến - UV Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Nha Trang cùng với 100 đại biểu là đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các Chi đoàn thuộc Đoàn Viện.
Tại phiên đại hội thứ nhất lúc 18h00 ngày 14/05/2022, Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký, và ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội Đoàn trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2024.
Tại phiên đại hội thứ hai lúc 8h00 ngày 15/05/2022, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 . Phương hướng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới 2022-2024. Đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ cấp uỷ và ban thường vụ đoàn trường.
Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội chính là đã bầu ra một Ban chấp hành mới với đầy đủ năng lực, bản lĩnh và tâm đức để lãnh đạo công tác Đoàn và phòng trào thanh niên của Viện nhiệm kỳ mới 2022-2024 gồm 07 đồng chí.
Được sự tín nhiệm của Ban chấp hành, đ/c Nguyễn Thị Nghiêm Thuỳ - Chi đoàn Giáo viên được bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Viện nhiệm kỳ 2022-2024, đ/c Nguyễn Trần Hoàng Anh (Bí thư Chi đoàn 62.QLTS) được bầu giữ chức danh phó Bí thư Đoàn Viện nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc trên tinh thần tập trung dân chủ, khẩn trương, Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản nhiệm kỳ 2022-2024 đã hoàn thành nội dung công việc và thành công tốt đẹp.
 
Một số hình ảnh buổi Đại hội:
 
 
 
 
 
In nội dung

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đấu tranh càng mạnh mẽ, bảo vệ càng hiệu quả

 

 

 

Đảng ta luôn khẳng định: "Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng". Thực tiễn quá trình lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua đã chứng minh, nhờ có chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập dân tộc và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Theo nghĩa thông thường, nền tảng là bộ phận vững chắc, cốt lõi mà các bộ phận khác dựa trên đó tồn tại và phát triển. 

Nền tảng được chia thành nhiều loại khác nhau như nền tảng vật chất, nền tảng tinh thần. Trong đó, nền tảng tư tưởng là phạm trù thuộc tinh thần, nó không phải cái có sẵn mà xuất hiện trên cơ sở hoạt động thực tiễn của con người. Vì thực tiễn luôn thay đổi nên nền tảng tư tưởng không phải là bất biến mà luôn đòi hỏi sự bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn.

"Mạch sống", "linh hồn" cho đường lối của Đảng

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định, chủ nghĩa Marx-Lenin "là cốt", "là gốc". Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh", lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy". Người còn khẳng định "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin".

Tháng 12/1986, Đại hội VI của Đảng nhấn mạnh: "Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Marx-Lenin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tháng 6/1991, Đại hội lần thứ VII của Đảng bổ sung luận điểm: "Nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh" và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 91), khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Đến năm 2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: "Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam".

Việc khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận và kiên định thực hiện. Đây là bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng; bảo đảm cho sự tự chủ, độc lập, sáng tạo, là "mạch sống", "linh hồn" cho đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cho cách mạng Việt Nam giành mọi thắng lợi.

Những quan điểm lý luận này trở thành cốt lõi, nền tảng để dựa trên đó, những bộ phận khác của Đảng như cương lĩnh, chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm… được hình thành, phát triển và có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bảo vệ là cơ bản, đấu tranh là quan trọng

Gần đây, khái niệm "nền tảng tư tưởng" còn được hiểu rộng hơn, bao hàm cả các quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về các vấn đề chiến lược của đất nước (như về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về đường lối phát triển kinh tế-xã hội, về an ninh-quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc).

 

In nội dung

Đấu tranh làm thất bại quan điểm sai trái trên mạng xã hội hiện nay

 (ĐCSVN) - Yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam là phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy xây dựng là chính, tích cực chủ động phòng, chống là quan trọng; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

 

Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng”. Trong quá trình cách mạng, Đảng ta thường xuyên cảnh giác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, nên đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường, biện pháp tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và là cơ sở vững chắc để Đảng đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo; là kim chỉ nam định hướng cho mọi hành động của mình. Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được cấu thành bởi hai thành tố có mối quan hệchặt chẽ, khăng khít với nhau là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thế giới mà chúng ta sống đang diễn ra những quá trình, những xu hướng quá độ mà sự vận động của nó là điều rất khó dự lường, tác động mạnh mẽ và sâu sắc, làm thay đổi toàn bộ đời sống nhân loại. Thế giới hiện nay vẫn đang quá độ từ trật tự thế giới cũ của thời kỳ chiến tranh lạnh sang trật tự thế giới mới, nhưng vẫn chưa được định hình rõ nét, đặc biệt trở nên rất khó đoán lường sau khi ông Joe Biden làm Tổng thống Mỹ. Thế giới cũng bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, (cách mạng công nghiệp 4.0), với sự phát triển vô cùng nhanh chóng, mà hiện nay chúng ta chưa có thể nắm bắt và tiên lượng hết mọi điều sẽ diễn tiến và hệ quả của nó đối với cuộc sống con người, mọi quốc gia dân tộc và cộng đồng nhân loại. Thế giới hiện nay lại đang chứng kiến sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc và dân túy, những nguy cơ phá vỡ nhiều luật lệ và tổ chức, thiết chế quốc tế tưởng như đã phát triển ổn định, bền vững của thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thế giới vẫn đang phải đối mặt với sự gia tăng sức mạnh quốc phòng, quân sự, đặc biệt là sự ra đời nhiều loại vũ khí trang bị mới, kể cả vũ khí hạt nhân với những chính sách cực đoan của nhiều nước, đặc biệt là các nước lớn, các nước phát triển, treo lơ lửng trên đầu nhân loại nguy cơ xung đột, chiến tranh quy mô lớn, có thể bùng phát vào bất kỳ ở đâu và thời điểm nào.

Toàn bộ những quá trình, những xu hướng quá độ nêu trên đang vận động, biến đổi và phát triển nhanh chóng trong điều kiện mới của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa phát triển hết sức mạnh mẽ và sâu rộng; phản ánh sâu sắc tính chất gay go, phức tạp mới của thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh lịch sử mới. Những quá trình, những xu hướng đó tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng vừa gián tiếp vừa trực tiếp đến nền tảng tư tưởng  và hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Sự phát triển của mạng xã hội và sự lợi dụng không gian mạng chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay... Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam, gây nhiều khó khăn đối với các đơn vị cung cấp thông tin, quản lý mạng xã hội hiện nay.

1. Thực tiễn hoạt động mạng xã hội & âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

Mạng xã hội ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, có thể phân thành hai loại: 

Thứ nhất, mạng xã hội của Việt Nam do các doanh nghiệp trong nước cung cấp và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Ở Việt Nam không thiếu các mạng xã hội xưng danh là mạng xã hội Việt, nhưng rất ít trong số đó tồn tại được quá một năm trước khi phải khai tử. Các mạng xã hội Ở Việt Nam, đặc biệt là các trang mạng xã hội đã được cấp phép hoạt động phần lớn đều tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Số ít trường hợp để xảy ra sai phạm và nội dung vi phạm chủ yếu là do thành viên chia sẻ, trao đổi các nội dung vi phạm về thuần phong mỹ tục, dung tục và phản cảm.

Thứ hai, mạng xã hội của nước ngoài, do các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam, điển hình như: Facebook, Google, Youtube, Twitter, Microsoft... cung cấp vào Việt Nam, được người Việt Nam lựa chọn sử dụng nhiều nhất hiện nay là Facebook và Youtube. Theo báo cáo của Google, Việt Nam là một trong nhóm 10 nước có lượng người dùng Youtube vào loại cao trên thế giới. Cả hai loại mạng xã hội này đều hoạt dộng và cạnh tranh lẫn nhau ở Việt Nam.

Trong môi trường phát triển số hóa mạnh mẽ như ngày nay, mạng xã hội cũng như “con dao hai lưỡi”. Không thể phủ nhận tiện ích mà mạng xã hội đem lại cho con người trong đời sống hiện đại; thế nhưng, đây lại là một thế giới ảo, thật giả lẫn lộn, có những điều tốt nhưng có cả “thuốc độc”. Tính chất thật, giả lẫn lộn không chỉ trên phương diện cá nhân, đối với từng con người, mà còn đối với phương diện xã hội, càng đặc biệt trở nên nguy hiểm khi nó được sử dụng vào các hoạt động chính trị. Với khả năng tương tác và tính lan truyền nhanh, làm cho sự thật giả của những thông tin trên mạng xã hội càng trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên, vấn đề không phải là cấm mạng xã hội, nhưng mạng xã hội bộc lộ nhiều mặt trái mà chúng ta cần phải hạn chế, quản lý, đặc biệt là sự lợi dụng mạng xã hội để công kích, chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ. Một hệ thống luật pháp đầy đủ để quản lý và điều chỉnh hành vi những người sử dụng mạng xã hội và thiết bị trực tuyến là đòi hỏi bức thiết của tình hình.

Thực tế mạng xã hội ở nước ta hiện nay cho thấy, tình trạng mất an toàn thông tin mạng xã hội diễn biến rất phức tạp, mang tính phổ biến; ý thức bảo đảm an toàn thông tin của một số cá nhân, tổ chức trong sử dụng công nghệ thông tin chưa được đề cao; ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của một số cán bộ, chiến sĩ, nhất là số chiến sĩ trẻ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông tin quốc gia, về giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng chưa thật đồng bộ, hiệu lực thi hành chưa cao… Các hành vi tiêu cực như: Tung tin giả mạo, phát tán tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt, phát ngôn gây thù ghét... chủ yếu tồn tại trên các mạng xã hội nước ngoài do nhận thức của người sử dụng cho rằng mạng xã hội là môi trường ảo, nên có thể tự do phát ngôn, tự do thông tin mà không phải chịu trách nhiệm.

Mạng xã hội trở thành môi trường thuận lợi để thông tin xấu độc, gây hại, những phát ngôn thù ghét tràn lan; mức độ tác động đến xã hội ngày càng nghiêm trọng. Nhiều thông tin không chính thống trên mạng xã hội đã làm nhiễu loạn, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, không thể chỉ ngăn cấm mạng xã hội bằng những mệnh lệnh hành chính, mà phải biết tận dụng mặt tích cực của nó để định hướng dư luận đến với cái đúng, cái tốt, đấu tranh với cái sai, cái xấu. Điều đó chỉ có thể được thực hiện khi cơ quan chức năng chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến với người dân. 

Trong tình hình mới, không gian mạng sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch ngày càng lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong điều kiện đó, vấn đề bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Thông qua hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, chúng còn triển khai hướng tiến công “mềm” thông qua việc đẩy mạnh việc sử dụng các mạng thông tin, mạng quốc tế để tuyên truyền chống phá cách mạng nước ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khó lường. Trong đó đáng lưu ý là, việc Mỹ đang lợi dụng những cơ hội của toàn cầu hoá kinh tế để thực hiện chiến lược “Mỹ hoá" toàn cầu. Sự du nhập lối sống phương Tây từ việc mở rộng kết nối Internet đang thách thức sự kiểm soát của Nhà nước ta; sự suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào khả năng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế; sự lẫn lộn về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, phai nhạt ý thức quốc gia dân tộc, suy giảm ý thức quốc phòng trong một bộ phận nhân dân, trước hết là một bộ phận trong thế hệ trẻ là không tránh khỏi.

Với phương châm lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế là mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo, dân tộc làm ngòi nổ, kết hợp với uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự, chúng triệt để lợi dụng những vấn đề "dân tộc", "tôn giáo", "dân chủ", "nhân quyền"…; kết hợp "diễn biến hoà bình" với bạo loạn lật đổ chống phá từ bên trong, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khi cần thiết và có điều kiện thì phát động chiến tranh xâm lược quy mô lớn. “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”[1].

Đặc biệt, các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu nhằm ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Chúng tuyên truyền rằng chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội cuối cùng của lịch sử loài người, hiện nay chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, không còn là một xã hội áp bức, bóc lột nữa. Đồng thời, chúng cho rằng con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn là “mù mờ”, là “không tưởng”, hoặc cho rằng “chủ nghĩa nào, chế độ nào cũng được, miễn dân giàu, nước mạnh”. Chúng cố tình tách rời và đối lập độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; đối lập một cách sai lầm chủ quyền dân tộc với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền luận điệu thù địch cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ý thức hệ cao hơn chủ quyền dân tộc”…

Các thế lực thù địch thông qua việc phát tán các ấn phẩm, tài liệu sách, báo, băng hình trên các phương tiện thông tin, trên các trang mạng xã hội,... nhằm xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng còn đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc, chứ không lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng vin vào một số khuyết điểm, sai lầm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm cho cách mạng nước ta có lúc gặp khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu nhằm bôi xấu, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Được sự hậu thuẫn mạnh của các thế lực phản động bên ngoài, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước tăng cường viết và phát tán các tài liệu đưa ra những luận điệu, quan điểm, sai trái phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng. Họ cho rằng, đã đến lúc phải xét lại cả những nguyên lý cơ bản có tính chất thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, những nguyên lý về giai cấp, đấu tranh giai cấp, lý luận về hình thái kinh tế - xã hội… Các thế lực thù địch đã và đang điều chỉnh một số vấn đề về chủ trương, giải pháp sử dụng các thủ đoạn “mềm, ngầm, sâu, điểm”, mở rộng địa bàn hoạt động, nhất là các địa bàn trọng yếu; tích cực móc nối, liên kết các nhóm, tổ chức phản động và tìm mọi cách xâm nhập vào nội bộ ta (nhất là các cơ quan lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể) nhằm tạo dựng “ngọn cờ” chuẩn bị thời cơ gây bạo loạn, ly khai ở một số vùng hoặc nhiều vùng có tính chất độc lập để chia cắt nước ta, hy vọng tạo dựng nhà nước “tự do”, “độc lập” chịu sự chi phối của bên ngoài,... Phương thức chống phá của các thế lực thù địch hết sức đa dạng, có lúc lợi dụng sự công khai của báo chí, truyền thông, lợi dụng sự tự do tư tưởng; có lúc ngụy trang dưới nhiều hình thức, vỏ bọc tinh vi, đặc biệt là chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, internet đã trở thành không gian xã hội mới “không gian mạng” mang lại những cơ hội, vận hội mới để các quốc gia, dân tộc cùng nhau  hợp tác và phát triển. Các thế lực thù địch, phản động đang tận dụng những ưu thế vượt trội của công nghệ số, mạng xã hội để tuyên truyền những tư tưởng độc hại; thu thập thông tin, bí mật nhà nước, bí mật quân sự, phá vỡ niềm tin và cắt đứt sợi dây liên kết giữa Đảng với nhân dân; xuyên tạc, phủ nhận những thành quả cách mạng trong công cuộc đổi mới ở nước ta. Với sự phát triển rất sôi động và phong phú của mạng thông tin toàn cầu, thì đó lại là một "điều kiện", "thời cơ" thuận lợi để các thế lực thủ địch thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa xã hội, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại như báo chí, đài phát thanh đặt ở ngoài nước, internet, các trang mạng xã hội, các blog, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng còn trực tiếp tiến công vào báo chí cách mạng nước ta, làm nhiễu mạng điện tử, tiến công vào những nhà báo cách mạng.

Sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt lợi dụng báo chí, mạng xã hội chống phá cách mạng nước ta, làm cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay gặp những khó khăn, thách thức mới. Trong Báo cáo gửi Bộ Ngoại giao Mỹ, Jon Aloisi (cựu Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam) từng viết: “Thành công lớn nhất là đã thực hiện việc đưa vào Việt Nam mạng lưới internet. Đó là phương tiện hữu hiệu cho chiến dịch truyền bá các tư tưởng phương Tây nằm trong chiến lược nhằm thay đổi chính thể ở quốc gia này”[2].

Trong tình hình mới, “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam càng quyết liệt và nguy hiểm hơn. Cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam ngày càng phức tạp, khó khăn. Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, trong đó tập trung tuyên truyền, phủ nhận nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những thời điểm Quốc hội thông qua các văn bản pháp luật mới; phủ nhận thành quả cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc chủ trương củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội; bóp méo sự thật lịch sử, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội; đả kích bản sắc văn hóa dân tộc; làm giảm sút lòng tin của nhân dân ta đối Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam là phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy xây dựng là chính, tích cực chủ động phòng, chống là quan trọng; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

2. Một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu thủ đoạn, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Do đặc thù phát triển quá nhanh của công nghệ, của các dịch vụ, nội dung thông tin trên mạng nên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, chưa cụ thể hóa, bao quát hết các đối tượng và hoạt động cần quản lý, hành vi sai phạm, chế tài xử lý chưa bảo đảm tính răn đe. Trong khi đó, quy trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực này theo quy định hiện hành mất khá nhiều thời gian, dẫn đến việc quy định vừa sửa đổi, bổ sung xong đã bắt đầu lạc hậu, gây khó khăn cho công tác quản lý. Vì vậy, để kịp thời ngăn chặn, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam cần nghiên cứu, vận dụng thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần có giải pháp về cơ chế, chính sách: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đảm bảo môi trường pháp lý bình đẳng, minh bạch, kịp thời bổ sung, xây dựng các văn bản mới và xây dựng cơ chế chính sách về thông tin điện tử cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng hiệu quả quản lý, bổ sung các chế tài xử lý sai phạm nghiêm khắc hơn.

- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất nhằm định hướng, chấn chỉnh kịp thời hoạt động của các trang mạng xã hội trong nước.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển, tạo ra những “đơn vị tiên phong” đủ mạnh để cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường.

- Nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý thông tin sai phạm trên mạng. Đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, mức độ nghiêm trọng có thể xem xét rút giấy phép; tăng cường hướng dẫn, phối hợp với Sở TTTT các địa phương và các đơn vị chức năng có liên quan xử lý hoạt động sai phạm về thông tin điện tử trên mạng.

Thứ hai, cần chú trọng xây dựng tốt công tác kỹ thuật, công nghệ: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị quản lý và doanh nghiệp; nghiên cứu, định hướng trong việc xây dựng bộ lọc và có cơ chế cập nhật khi có yêu cầu để các doanh nghiệp thực hiện; kịp thời ngăn chặn truy cập, chia sẻ, tạm ngừng hiển thị nội dung trên mạng internet khi phát hiện thông tin vi phạm.

- Chuẩn bị các phương án kỹ thuật, công nghệ phù hợp để có thể chủ động ngăn chặn các thông tin vi phạm trong trường hợp khẩn cấp với quyết tâm, thống nhất cao và sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet;

Thứ ba, xây dựng đầu mối tiếp nhận, quy trình xử lý tin giả trên mạng xã hội: Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin và Truyền thông tại các địa phương sẽ là đầu mối thực hiện việc xử lý đối với các hành vi tung tin giả của các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 Việc xác định tin giả cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc nhận diện và xác định tin giả theo từng lĩnh vực, đối tượng ảnh hưởng đối với các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội... Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp cần chủ động tập hợp, cung cấp các tài liệu, chứng cứ để các cơ quan chức năng xác lập hành vi của các đối tượng tung tin giả.   

Thứ tư, cần tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức: Các cơ quan chức năng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí & truyền thông liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người sử dụng về các quy định của pháp luật có liên quan nội dung thông tin trên mạng.

- Tăng cường việc tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu với các thế hệ học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về những mặt tích cực và tiêu của Internet để thế hệ trẻ biết sàng lọc trước các luồng thông tin xấu độc. 

- Đối với các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền, cần coi mạng xã hội cũng là một kênh truyền thông tương tự như báo, đài, truyền hình để tiến hành các hoạt động tuyên truyền. 

- Đối với các ban, ngành hoạt động tiếp xúc với người dân nhiều thì càng cần coi mạng xã hội cũng như Internet là một kênh quan trọng và cần có kế hoạch truyền thông của riêng mình. Cần khuyến khích các cơ quan nhà nước bên cạnh website của mình cần mở thêm một kênh thông tin giới thiệu về chuyên ngành và lĩnh vực mình quản lý, qua đó tiếp cận và minh bạch thông tin với người dân.

- Xây dựng và phổ biến rộng rãi bộ quy tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội đối với người sử dụng internet tại Việt Nam, thúc đẩy hình thành văn hóa ứng xử, chia sẻ thông tin lành mạnh, lên án, tẩy chay hành vi đi ngược lại lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia trên mạng internet. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kỹ năng sử dụng internet an toàn và hiệu quả.

Thứ năm, phát triển mạng xã hội do doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ: Hiện nay tại Việt Nam, một số mạng xã hội của nước ngoài như Facebook, Youtube vẫn đang chiếm phần lớn thị trường, chính vì vậy trong ngắn hạn, các giải pháp quản lý và tuyên truyền vẫn cần tiến hành đối với mạng xã hội này. Tuy nhiên về dài hạn, Việt Nam cần có những mạng xã hội tương đương, có khả năng thay thế hoặc cạnh tranh được với Facebook tại Việt Nam và do doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ. Do đó, cần có các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy mạng xã hội trong nước phát triển. 

Thứ sáu, các cơ quan cung cấp thông tin báo chí cần quan tâm chú ý nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chỉ đạo đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Xây dựng nền tảng xuất bản mở và đa nền tảng. Ứng dụng các công cụ hỗ trợ quản lý vận hành báo có tính liên thông cao, ví dụ: Nhân sự, công việc, tính hiệu quả cần được liên kết chặt chẽ, lấy công nghệ làm nền tảng, lấy công nghệ làm phương tiện, lấy công nghệ làm công cụ dự báo.  Bám sát việc phát triển công nghệ của toà soạn với hoạt động chuyển đổi số chung của Chính phủ và doanh nghiệp để đồng bộ trong chuẩn giao tiếp về thông tin.

Thứ bẩy,  Ban Chỉ đạo 35 của Ban Tuyên giáo Trung ương cần phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các văn bản chỉ đạo và quy chế, các tình huống trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.  Ban Chỉ đạo 35 cần chủ động phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy bám sát thực tiễn, kịp thời dự báo những tư tưởng không tích cực, những vấn đề nổi cộm tại các địa phương, chú ý đến việc bảo vệ nhân quyền của các giáo hội …; chủ động cung cấp thông tin với các nước, các tổ chức quốc tế về những nội dung quan điểm nhận thức chưa đúng về công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam

Thứ tám, các cơ quan báo chí cần lựa chọn những người có vị thế, uy tín trong xã hội có nhiều bài viết, nêu gương trong việc đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tùy theo tính chất nhiệm vụ và khu vực Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí và những phóng viên chủ chốt, tích cực trong việc viết bài, phản ánh không chỉ trên báo mà còn các phương tiện trên  mạng xã hội với những cách làm sáng tạo để kiên quyết đập tan các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, các cơ quan báo chí cần chủ động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; chú trọng vào việc tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong từng năm như: Ngày thành lập Đảng, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; Quốc khánh 2/9; Cách mạng Tháng Tám thành công; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam…/.

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 185.

[2] Tạp chí Công an nhân dân, kỳ 2/02/2013, tr. 30.

In nội dung

Thanh niên với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng 

(LLCT&TT) Trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình đất nước ta đã tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của nhân dân, nhất là những người trong độ tuổi thanh niên. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội, thoái hóa, biến chất truyền tải vô số thông tin lệch lạc, bịa đặt nhằm vào những người trẻ tuổi, kích động, lôi kéo một số người tham gia vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, cần có những phương thức hiệu quả nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ đất nước và nhân dân. Thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện rất nhiều các thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các thông tin này khởi phát từ những thế lực thù địch, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khác nhau được phát tán trong phạm vi rộng, với mục đích nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Các thông tin sai lệch, xuyên tạc thường tập trung vào những nhóm nội dung chủ yếu như: phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến các lĩnh vực văn hóa tinh thần,… 

Ngoài ra các thông tin này còn phủ nhận những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, bôi nhọ, hạ thấp, bài bác vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi dân chủ, đòi nhân quyền, tự do ngôn luận... Các thế lực thù địch lợi dụng những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, lan truyền các thông tin xấu độc, hướng dư luận xã hội tập trung vào những quan điểm không chính xác, lệch lạc, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận nhân dân còn thiếu hiểu biết, làm lung lạc lòng tin của họ về vai trò lãnh đạo của Đảng, về sự quản lý đất nước của chính quyền. Những thông tin xuyên tạc, sai lệch được truyền tải thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm lan truyền rộng rãi những thông tin xấu độc trong nhân dân, các thông tin thường lấp lửng gây hoang mang, khiến cho tư tưởng của công chúng bị nhiễu loạn, dao động.

 

Không gian mạng là nơi phát tán thông tin xấu độc chủ yếu của các thế lực thù địch

Mạng xã hội ra đời và phát triển với mục đích kết nối và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức, cá nhân với nhau về vấn đề, sự kiện nào đó, nhằm hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng. Mạng xã hội nhanh chóng chiếm cảm tình của người sử dụng nhờ có đầy đủ các tính năng nổi bật như: trò chuyện, gửi tệp tin, chia sẻ video hình ảnh, gọi thoại, gọi video,… mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Trong dòng chảy mạnh mẽ của thông tin, mạng xã hội xuất hiện và trở thành nguồn khai thác hữu ích lượng thông tin khổng lồ trên toàn thế giới. Mạng xã hội giúp cập nhật thông tin, sự kiện diễn ra xung quanh một cách nhanh chóng mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Có thể thấy rằng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cùng với sự ra đời của nhiều nền tảng mạng xã hội với nhiều chức năng, tiện ích giúp cho cộng đồng dễ dàng kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhiều cá nhân, tổ chức với nhau hơn. 

Nhưng sự phát triển này cũng trở thành công cụ, môi trường lan truyền thông tin xấu độc, chống phá hệ thống chính trị của nhiều quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong bài viết “Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới”, PGS, TS Lương Khắc Hiếu đã nhấn mạnh “Trong số các phương tiện truyền tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch (gồm phương tiện truyền thông cá nhân, phương tiện truyền thông nhóm, phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống và phương tiện truyền thông mới), kẻ thù tư tưởng lựa chọn mạng xã hội như một công cụ phổ biến nhất và hữu hiệu nhất để tác chiến”(1)

Trên không gian mạng (thông qua các website, các diễn đàn trên Internet, các nền tảng mạng xã hội phổ biến toàn cầu như Youtube, Facebook,…), các thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, điều cốt yếu là có kết nối Internet. Chính vì sự lan truyền nhanh chóng này nên các thế lực thù địch luôn tìm cách tranh thủ chớp lấy thời cơ để xuyên tạc, bịa đặt thông tin. Thời gian vừa qua, số lượng thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng có xu hướng tăng lên, đặc biệt, những thông tin xấu độc này tăng 50% trong thời gian chuẩn bị diễn ra Đại hội XIII của Đảng, nhưng gần như tất cả các thông tin này đều được xử lý thông qua hệ thống kiểm tra, giám sát hiện đại trên không gian mạng. Theo báo cáo, năm 2020, Cục An ninh mạng đã giám sát, ngăn chặn truy cập gần 3.400 trang mạng đặt máy chủ tại nước ngoài đăng tải thông tin xấu độc và yêu cầu gỡ bỏ, vô hiệu hóa hơn 10.000 bài viết, video có nội dung xấu độc(2).

 

Bên cạnh đó, không gian mạng có nhiều yếu tố “ảo”. Các yếu tố “ảo” này được nhào nặn bằng đủ các thủ đoạn tinh vi, phức tạp nên có thể đánh lừa được một bộ phận công chúng mơ hồ về nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị, nhất là giới trẻ. Trong nhiều trường hợp, thông tin trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật, hoặc thông tin gây tác động tiêu cực đến cá nhân, tổ chức, hoặc thông tin xúc phạm đến cá nhân, tổ chức. Những thông tin như vậy có thể gây định hướng xấu cho dư luận xã hội, hoặc ảnh hưởng đến quyền cá nhân của con người. Thông tin cần có sự đa chiều nhưng quan trọng nhất cần phải đúng và được phản ánh trung thực, trong khi thông tin trên mạng xã hội có quá nhiều, quá tràn lan, khiến cho người tiếp nhận cũng khó xác định được tính xác thực. Ngoài ra, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch có thể ngồi tại một nơi nhưng lại truyền tải được thông tin rộng rãi trên toàn thế giới, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi xử lý. Điều này gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

 

Thanh niên là lực lượng tiềm năng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

 

Như đã phân tích ở trên, các thế lực thù địch sử dụng không gian mạng như là một phương thức chủ yếu để lan truyền các thông tin xấu độc mà thanh niên chiếm tỷ lệ lớn trong những người thường xuyên sử dụng các nền tảng trên không gian mạng để tiếp nhận, chia sẻ thông tin. Hiện nay, có thể thấy mạng Internet đã và đang chi phối hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống, tác động đến nhiều tầng lớp trong xã hội, trong đó tầng lớp chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên. Theo số liệu thống kê đến tháng 1.2020, trong số 96,9 triệu dân cả nước có 68,17 triệu người (chiếm 70% dân số) dùng Internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á; 65 triệu người (chiếm 67% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook (đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng Facebook nhiều nhất) và là một trong 10 nước có số người dùng Youtube cao nhất thế giới. Trong đó, 94% người dùng Internet hằng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên(3).

 

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, là “cánh tay đắc lực của Đảng”,  thanh niên là những người nằm trong độ tuổi trẻ, là lực lượng tiềm năng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là trách nhiệm to lớn của đoàn viên thanh niên.

 

Đồng thời, thanh niên có lợi thế là nhạy bén, có khả năng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, nắm vững công nghệ, cập nhật kịp thời các xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ số hóa, mạng xã hội và các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0. Nếu kết hợp những lợi thế nói trên với tinh thần yêu nước, sự năng động sáng tạo của tuổi trẻ sẽ phát triển lực lượng xã hội này thành một lực lượng hùng hậu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Để làm được điều này, bản thân mỗi đoàn viên thanh niên cần có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. 

Ngoài ra, tổ chức đoàn viên thanh niên các cấp cũng có vai trò quan trọng trong việc định hướng, kết nối thanh niên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện rất tốt hoạt động này. Cụ thể, Tỉnh đoàn Nghệ An đã “tận dụng những ưu thế về công nghệ của báo điện tử và mạng xã hội để tạo nên những sản phẩm thông tin đa dạng, mới mẻ, như tường thuật trực tiếp (livestream) các sự kiện, hoạt động nổi bật của tổ chức Đoàn; hay các bài báo điện tử được thiết kế theo infographic, hình ảnh, file âm thanh, video clip, các yếu tố đồ họa khác được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới, tạo sự hấp dẫn cho thanh niên…

 

Duy trì có hiệu quả website Tinhdoannghean.vn với nhiều chuyên mục hấp dẫn, 100% đơn vị cấp huyện chủ động đăng nhập và viết tin bài. Tính đến nay, website tinhdoannghean.vn có lượt truy cập trung bình hàng ngày trên 10.000 lượt, nâng tổng số lượt truy cập của website đạt trên 20,5 triệu lượt... đăng tải kịp thời các nội dung tuyên truyền cho các hoạt động với lượng người tiếp cận đạt gần 57.000 người và hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Từ những bình luận, phản hồi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nắm bắt được dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để từ đó có những định hướng, trao đổi. Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh cũng xây dựng và sử dụng trang fanpage riêng để tuyên truyền, định hướng dư luận cho thanh niên. Đặc biệt, đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kênh Youtube Tỉnh đoàn Nghệ An đăng tải các video phản ánh tình hình hoạt động của Đoàn các cấp thu hút gần 6.000 người đăng ký”(4).    

    

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

 

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22.10.2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu rõ: “cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet; biết khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...”. Vì vậy, cần tăng cường mạnh mẽ hơn các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

 

Một là, mỗi thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,… Nắm vững và cập nhật kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đủ để có thể phát hiện, nhận diện, xử lý, phân tích, dự báo tác hại của các thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

 

Hai là, bên cạnh việc bồi dưỡng các kiến thức nền tảng, cần mở các lớp tập huấn thường xuyên, liên tục để cập nhật kịp thời kỹ năng sử dụng Internet trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (quản trị trang, nhóm; nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang, nhóm; xây dựng chuyên mục sao cho hấp dẫn, thiết kế thông điệp đăng tải sao cho phù hợp, nắm bắt được các xu hướng về nội dung...). Nếu có điều kiện, có thể mời những chuyên gia hàng đầu trên thế giới, hoặc tham dự các khóa bồi dưỡng tại các nước phát triển về quản lý lĩnh vực này, từ đó kịp thời nắm bắt được các thay đổi nói chung, nhận biết nhiều đối tượng vi phạm trên phạm vi các khu vực, vùng lãnh thổ, hoặc trên toàn thế giới. Từ đó kịp thời có biện pháp ứng biến phù hợp mỗi khi có biến động xảy ra. Đồng thời, mỗi thanh niên cần tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, luôn đề cao trách nhiệm của bản thân trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi sử dụng mạng xã hội.

 

Ba là, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần nâng cao vai trò định hướng và kết nối rộng rãi, chặt chẽ các thành viên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: tổ chức các diễn đàn học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa tổ chức Đoàn thanh niên các cấp từ Trung ương đến địa phương về đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng; lên kế hoạch tạo lập các trang thông tin, fanpage; thu hút thanh niên tích cực tham gia thiết kế, truyền tải các thông tin, thông điệp thiết thực, hấp dẫn về chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những tấm gương người tốt việc tốt… tác động đến đối tượng là giới trẻ, đồng thời lan tỏa ra toàn xã hội.

 

Bốn là, tận dụng triệt để đội ngũ nhân lực trẻ; lợi thế của Internet, của mạng xã hội để tạo nên những sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút đông đảo công chúng. Truyền tải các thông tin chính thống góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và sự kiện lịch sử lớn của đất nước.

 

Năm là, xây dựng đội truyền thông chuyên nghiệp thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng với lực lượng nòng cốt là sinh viên, thanh niên, trí thức trẻ thuộc Ban chỉ đạo 35 các cấp, ngành, địa phương; từ đó tạo ra một mạng lưới các đội truyền thông chuyên nghiệp trên cả nước. Đội truyền thông này sẽ được đào tạo một cách chuyên sâu về kiến thức cũng như các kỹ năng trong nắm tình hình, nhận diện các thông tin sai trái, xuyên tạc, mặt khác, thông tin, tuyên truyền những nội dung chính thống, giúp định hướng dư luận xã hội.

 

Đã có rất nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các phương thức khác nhau trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế là, các thông tin có nội dung phản động xuất hiện rất nhiều, thậm chí vô số và nhiều trong số đó được xây dựng bài bản, có hệ thống, móc nối rất chặt chẽ giữa các cá nhân, tổ chức phản động khác nhau. Để chủ động ứng phó kịp thời với tình trạng này, không có cách nào khác, cần xây dựng, tổ chức một lực lượng chuyên nghiệp hơn, vững vàng hơn, hoạt động chặt chẽ, đồng bộ hơn, thông tin được truyền tải có chất lượng hơn, hệ thống, cập nhật hơn, tần suất và thời lượng lớn hơn.

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng mang nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, thanh niên với vai trò là những người trẻ, là lực lượng nhiều tiềm năng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, cần có những hành động cụ thể, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch... hướng tới xây dựng đất nước đoàn kết, văn minh, giàu đẹp./.

_______________________________________________

(1) PGS, TS Lương Khắc Hiếu (2021), Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới, http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/xac-dinh-cac-giai-phap-trong-tam-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-thoi-ky-moi-133166.

(2) https://plo.vn/thoi-su/an-ninh-mang-vo-hieu-hoa-hon-10000-bai-viet-video-xau-doc-957801.html .

(3) Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tin tham khảo dành cho báo cáo viên, tháng 1.2020.

(4) http://tinhdoannghean.vn/?x=22943/tin-tuc-doan-hoi-doi/nhung-diem-nhan-trong-viec-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-khong-gian-mang-cua-tuoi-tre-nghe-an.

 

Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số 05.2021

In nội dung

Rất nhiều sinh viên mới ra trường cảm thấy bị sốc khi mới đi làm, môi trường mới, đồng nghiệp mới, những nguyên tắc mới mà trường đại học không có. Nên bạn phải chuẩn bị cho mình tâm lý thật vững vàng, cũng như các kỹ năng cần thiết cho công việc đầu tiên khi mới ra trường. Vậy sinh viên mới ra trường cần trang bị những kỹ năng gì?

1. Thói quen làm việc đúng giờ

Tại sao phải đi làm đúng giờ? Việc này tạo cho bạn một tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn, được đánh giá cao hơn. Thỉnh thoảng đi trễ là chuyện không thể tránh khỏi, lý do có thể là ngủ quên, kẹt xe, bể bánh xe,... nhưng hãy hạn chế tối đa việc này, vì đi trễ nhiều sẽ tạo thói quen không tốt. 

Ngược lại, việc tạo thói quen đi làm đúng giờ, đến trước 5-10p để chuẩn bị công việc giúp bạn khởi động một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.

2. Kỹ năng tin học văn phòng

Không kể đến những bạn sinh viên chuyên ngành CNTT hoặc thiết kế có kiến thức, kỹ năng về máy tính tốt thì đa số sinh viên khi còn đi học không có những kỹ năng tin học văn phòng cần thiết. Bạn không thể soạn một bản báo cáo file Word gửi sếp nhưng không căn lề, mỗi trang một font chữ, size chữ khác nhau, thống kê trên file Excel không biết những hàm cơ bản. 

Kỹ năng tin học văn phòng hoàn toàn có thể được cải thiện miễn phí tại nhà thông qua các bài giảng, thực hành trên mạng mà không cần chi ra một số tiền lớn cho các khóa học.

3. Khả năng làm việc dưới áp lực

Công việc nào cũng có những áp lực riêng. Các bạn sinh viên mới ra trường cần làm quen với việc có những lúc công việc quá nhiều, thời gian làm việc liên tục, căng thẳng,... nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Bạn nên nhìn tổng quan toàn bộ khối lượng công việc của mình, lên kế hoạch thực hiện chúng một cách khoa học, chia nhỏ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

4. Khả năng kiềm chế cảm xúc

Ở môi trường làm việc, đôi khi bạn sẽ gặp phải những tình huống khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân như khi công việc thất bại, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp, nhưng dù thế nào bạn cũng bộc lộ cảm xúc nóng giận nhất thời. Khi là sinh viên, bạn có thể tranh luận với bạn học dẫn đến lớn tiếng, còn khi người đã đi làm, bạn cần phải học cách kiềm chế cảm xúc bản thân để tránh xảy ra những xung đột không đáng có.

5. Tự quản lý thời gian

Sinh viên mới ra trường thường rất ngại từ chối những công việc đồng nghiệp nhờ làm, nhưng lại không biết cách sắp xếp công việc, phân bổ thời gian cho hợp lý, khiến công việc không thể hoàn thành đúng tiến độ. Hãy giúp đỡ họ khi bạn có thể, trong khả năng của bạn và đôi khi bạn nên học cách nói “không” khi bạn không thể.

Sinh viên mới ra trường cần trang bị nhiều kỹ năng, những chia sẻ ở trên chỉ là một phần nhỏ mà bạn cần chuẩn bị. Bạn chuẩn bị càng tốt thì mọi việc đến với bạn sẽ bớt gian nan hơn. “Thất bại trong chuẩn bị có nghĩ là bạn chuẩn bị cho thất bại” nên hãy trang bị cho mình những kỹ năng có thể phục vụ cho công việc sau này của bạn nhé.

In nội dung

Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, kể lại rằng: Khi làm việc ở văn phòng Bác, đôi khi bà còn đảm nhận việc khâu, vá quần áo, chăn, màn, áo gối cho Bác. Công việc này giúp bà có điều kiện được gần Bác và học tập được rất nhiều.

 

 

Áo Bác rách, có khi vá đi vá lại, Bác mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, được ông Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rưng rưng nước mắt, bà nói với ông Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá.

Những năm tháng giúp việc ở văn phòng Bác bà đã có những kỷ niệm không bao giờ quên.

Bà còn kể rằng:

Ở Việt Bắc, có một buổi Bác đi công tác về muộn, về qua văn phòng, Bác nghỉ lại một lát vì mệt. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, bảo vệ của Bác nói với bà:

- Bác mệt không ăn được cơm. Cô nấu cho Bác bát cháo.

Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền bảo bà:

- Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được gạo, khỏi bỏ phí cơm thừa.

Câu chuyện bà kể khiến chúng tôi xúc động và thương Bác quá chừng. Bác thật giản dị và tiết kiệm, chắt chiu như người cha lo cho một gia đình lớn, như cảnh nhà đông con mà còn túng thiếu. Chiếc áo gối vá, bát cháo nấu bằng cơm nguội của vị Chủ tịch nước có tác động lớn đến suy nghĩ của mỗi con người nhất là hiện nay, Đảng và Nhà nước ta thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài học kinh nghiệm

Câu chuyện nhỏ trên thấy rằng chúng ta cần noi gương ở Bác đức tính giản dị và tiết kiệm. Tiết kiệm có thể giúp những người còn khó khăn hơn chúng ta, giúp cho những người thật sự cần giúp đỡ, như thế ta sẽ vui mà người nhận cũng sẽ cùng vui.

In nội dung

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, trong bất kỳ vị trí, hoàn cảnh nào, Bác luôn tiên phong, mẫu mực, giản dị và tiết kiệm. Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiền bạc, đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Với Bác, đức tính tiết kiệm thời gian là rất quý báu, Ngườiluôn quý trọng, sử dụng hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại, để sao cho không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Người luôn cần mẫn tận dụng thời gian làm việc. Tiết kiệm thời gian của Bác không chỉ là tiết kiệm cho mình,trong các cuộc họp, gặp mặt... mà còn không để lãng phí thời gian cho mọi người.

Câu chuyện về tiết kiệm thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức gần gũi, đời thường nhưng là những bài học quý báu để các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất, ghét cái gì nhất? Kể cũng hơi khó trả lời cho thật chính xác, bởi ở ta không có thói quen “tự bạch” và kín đáo, ý nhị vốn là một đặc điểm của lối ứng xử phương Đông.

Tuy nhiên, theo dõi qua tác phẩm, hoạt động và sinh hoạt đời thường, điều ta có thể thấy rõ cái mà Người ghét nhất, “ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm” là các thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân. Đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký riêng của Bác thì nói, không ít người tiếp xúc và làm việc với Bác Hồ đều thấy rõ nhất là Bác rất khó chịu khi cán bộ làm việc không đúng giờ. Nhưng thay vì phê bình nặng lời, bao giờ Bác cũng nhắc nhở ôn tồn như người anh, người cha khiến nhiều người dù bị góp ý vẫn rất cảm động và ghi nhớ mãi.

Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khoá V Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”.

Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi:

- Chú đến chậm mấy phút?

- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!

- Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây.

Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với Bác sai hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do: Mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo: "Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động”. Câu chuyện ấy là lời nhắc nhở có ý nghĩa sâu sắc đối với người chỉ huy quân đội nói riêng và cán bộ lãnh đạo nói chung. Nếu người lãnh đạo mà chậm một bước sẽ mất cơ hội, không chủ động sẽ dễ bị thua thiệt và tính sai một ly thì sự nghiệp chung sẽ đi lệch một dặm.

In nội dung

·       Tại sao bạn chọn lĩnh vực/ngành học này?

·       Bạn hy vọng đạt được những gì từ lần thực tập này?

·       Mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của bạn là gì và bạn có kế hoạch thế nào để đạt được chúng?

·       Mức lương hoặc chế độ đãi ngộ mong muốn của bạn là gì?

·       Bạn có đang tham gia khóa học nào không? Nếu có, vậy bạn có thể làm việc mấy ngày/giờ?

·       Những phần mềm doanh nghiệp nào bạn đã từng sử dụng?

·       Mô tả một hoặc hai dự án bạn từng tham gia tại trường Đại học. Bạn giữ vị trí nào trong những dự án này?

·       Bạn sẽ làm thế nào khi đã đến deadline nhưng vẫn còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành?

·       Hãy mô tả lại một trải nghiệm làm việc nhóm của bạn. Bạn phải đối mặt với những thách thức gì và kết quả ra sao?

·       Nếu bạn gặp vấn đề trong công việc, bạn có hỏi quản lý của mình để được trợ giúp không, bạn sẽ tham khảo ý kiến đồng nghiệp hay bạn sẽ tự giải quyết? Tại sao?

·       Bạn đã từng nhận được phản hồi tiêu cực từ giảng viên hoặc một thành viên trong nhóm bao giờ chưa? Chuyện đó xảy ra thế nào? Bạn đã phản ứng ra sao?

·       Bạn có cân nhắc việc học lên trong tương lai không? Nếu có, bạn muốn học thêm về lĩnh vực gì?

In nội dung

Thiếu hiểu biết về ngành học, hạn chế tiếp xúc thực tế và thiếu kinh nghiệm khiến nhiều sinh viên không biết định hướng nghề nghiệp thế nào sau khi tốt nghiệp.
 
Xác định lĩnh vực bản thân quan tâm

     Những kiến thức, kỹ năng bạn đạt được trong 4 năm đại học là ý tưởng về những điều bản thân quan tâm. Hãy tạo một danh sách gồm 2 cột, một bên là những sở thích, hứng thú, đam mê và một bên là thế mạnh, tài năng, kỹ năng. Tìm ra sự tương thích giữa hai bên, bạn sẽ hình dung được công việc tương lai.

Liên tục hỏi "Tại sao?"

     Khi muốn bắt đầu một nghề nghiệp, hãy liên tục hỏi tại sao cho đến khi bạn trả lời được lý do yêu thích một công việc nào đó. Chẳng hạn, nếu muốn trở thành bác sĩ, bạn có thể thấy lý do muốn giúp mọi người cải thiện cuộc sống của họ, muốn thử thách bản thân hoặc muốn được sự tôn trọng... Đó là những khao khát lớn hơn, chứ không phải đơn thuần chỉ là một nghề nghiệp cụ thể.

Tìm hiểu đặc thù công việc

     Siêng năng là điều cần thiết khi muốn tìm kiếm sự nghiệp phù hợp. Bạn nên chủ động tìm hiểu về tiềm năng, yêu cầu và lộ trình nghề nghiệp. Bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tin giá trị từ Internet, từ đó xác định mình cần làm gì để đạt được mục tiêu. Quá trình này cần kiên trì, tỉ mỉ vì không có ai có thể giúp bạn cho đến khi bạn nỗ lực để giúp bản thân mình.

Nghe lời khuyên từ người trong nghề

     Những người trong nghề mang đến những thông tin và kiến thức khách quan về lĩnh vực mà bạn quan tâm. Các website hoặc diễn đàn nghề nghiệp là nơi bạn có thể tìm được những người trong nghề chia sẻ về hoạt động hàng ngày, thử thách, kinh nghiệm và các chi tiết khác về lĩnh vực mà bạn quan tâm.

Trải nghiệm thực tế

     Cách tốt nhất để khám phá bất kỳ nghề nghiệp nào là “sống” cùng nó. Thực tập không chỉ cho bạn cơ hội khám phá các sắc thái của lĩnh vực đã chọn mà còn giúp bạn rèn luyện kỹ năng liên quan, mở đường cho công việc tương lai. Vì vậy, đây là một trong những cách thú vị và hiệu quả giúp bạn tìm hiểu rõ ràng về công việc bản thân muốn gắn bó.

Quyết định nghề nghiệp là vấn đề của hàng triệu người. Vì vậy, thay vì lo lắng, hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bạn gặp được nghề nghiệp thực sự dành cho mình.

Nguồn sưu tầm: news.zing.vn

In nội dung

Đó là Mai Thị Diễm Quỳnh, hiện là đoàn viên Chi đoàn 62.QLTS thuộc Đoàn Viện KH&CN Khai thác Thuỷ sản. Diễm Quỳnh không những được biết đến là một cô sinh viên chăm chỉ trong học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn.

Quỹ thời gian Quỳnh được sắp xếp sắp xếp thời gian hợp lý, không để ảnh hưởng đến việc học cũng như công tác hoạt động phong trào. Quỳnh luôn là một trong những thành viên tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, luôn hỗ trợ tốt cho các khâu chuẩn bị của các sự kiện do Viện và Đoàn Viện tổ chức. Bên cạnh đó, Quỳnh cũng rất tích cực trong hoạt động quảng bá Tuyển sinh cho Viện.

Nói về Diễm Quỳnh, là một thành viên rất nhiệt huyết trong Đội thi Tham gia cuộc thi Quảng Nam - Vì một môi trường xanh đầy cá (14/10/2021) và đạt giải ba cấp Tỉnh.

Với thành tích học tập HK2 cuối năm 2 đạt 7.3 (điểm số theo tín chỉ) loại Khá.

Có thể nói, Diễm Quỳnh chính là một sinh viên ngoan của Viện, là tấm gương tiêu biểu để các bạn sinh viên học tập”.

 

 

In nội dung

 

Dưới đây là một số cách giúp bạn cân bằng thời gian, năng lượng và sự tập trung trong môi trường đại học, theo About.

Tìm công việc bổ sung kinh nghiệm cho ngành học

Tuy việc kiếm thêm tiền để trang trải phần nào chi phí hoàn toàn là điều dễ hiểu đối với các bạn sinh viên. Nhưng nếu có thể, hãy kiên nhẫn hơn một chút để xác định và tìm một công việc liên quan đến ngành học hoặc công việc bạn nhắm tới sau này sẽ cung cấp cho bạn nhiều hơn là tiền bạc, đó là kinh nghiệm, tài liệu tham khảo, khả năng phát triển chuyên môn và quan trọng hơn là bổ sung kiến thức thực tế cho kiến thức trên giảng đường. 

Chú ý đến giờ làm việc chiến lược

Tất cả chúng ta đều có quỹ thời gian như nhau. Vì vậy quản lý thời gian một cách thông minh chính là việc tập trung vào khối lượng công việc và thời điểm não bạn hoạt động tốt nhất. Ví dụ, nếu bạn biết mình làm việc tốt nhất vào buổi sáng thì không nên để bài tập hoặc công việc tới đêm mới làm và ngược lại. 

Tìm công việc gần trường

Để giảm bớt căng thẳng và tiết kiệm thời gian khi phải di chuyển giữa nơi làm thêm và trường học, bạn nên chú ý tìm những nơi làm việc càng gần trường càng tốt. Vì bạn còn là sinh viên nên mọi quyết định về việc làm nên được xoay quanh trục của việc học. 

Sáng tạo trong cách làm bài tập

Có nhiều cách để làm bài tập hơn là việc chỉ ngồi trước màn hình laptop. Ví dụ, bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ về cách giải quyết bài tập, về chủ đề cho bài luận, luyện nghe tiếng Anh trong khi làm những công việc phục vụ. 

Sử dụng thời gian làm việc để thư giãn

Nếu việc học quá căng thẳng hãy tự cho phép bộ não được giải phóng bằng cách giao tiếp với mọi người tại nơi làm việc. Việc tạm quên một việc để tập trung cho một việc khác cũng là cách tiết kiệm thời gian, vì bạn sẽ tập trung hơn và rõ ràng hơn khi quay trở lại.

 

In nội dung

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là 1 cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”. Gợi ý các phương pháp học tập hiệu quả dành cho các bạn sinh viên.

1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TẬP.

- Cần tự xác định rõ mình học để làm gì, học như thế nào, lập mục tiêu cho việc học trong thời gian ngắn hạn (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi học kỳ) và mục tiêu dài hạn (mỗi năm học, sau khi tốt nghiệp,…).

- Mục tiêu càng cụ thể, gần gũi với bản thân sẽ càng dễ thực hiện.

- Đặt ra mục tiêu giúp thúc đẩy bản thân cố gắng, nỗ lực hơn và phát triển tiềm năng của bản thân.

2. LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP.

- Xác định khoảng thời gian cụ thể sẽ làm công việc gì và đảm bảo sẽ hoàn thành việc đó đúng thời hạn.

- Lập kế hoạch tổng quát dài hạn và kế hoạch ngắn hạn càng cụ thể càng thuận lợi khi thực hiện và đạt hiệu quả cao.

- Thời gian phải cân đối và hợp lý giữa học tập và các hoạt động khác.

- Vừa học tập tốt, vừa tích cực tham gia các hoạt động phong trào để tích lũy thêm trải nghiệm, gia tăng các mối quan hệ xã hội.

3. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP.

- Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, đảm bảo mức độ tập trung để tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất.

- Đi học đầy đủ giúp bạn không bị lỡ mất những kiến thức quan trọng mà giảng viên giảng trên lớp và những yêu cầu mà giảng viên giao cho bạn phải hoàn thành.

- Ngồi bàn đầu tốt hơn bàn cuối. Ngồi bàn đầu có thể giúp chúng ta tập trung chú ý để nghe rõ bài giảng hơn.

- Tìm cho mình những người bạn. Việc học và làm việc nhóm ở đại học sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và hữu ích cho các bạn. Cùng trao đổi và tiếp nhận những quan điểm khác nhau, học hỏi những kỹ năng của bạn bè để cùng nhau phát triển. Có thể cùng nhau sinh hoạt ở các câu lạc bộ, tham gia những sự kiện, những buổi hội thảo, kỹ năng mềm để tích lũy thêm cho mình kiến thức và kỹ năng.

- Hãy mạnh dạn hỏi và nêu lên quan điểm của mình trong quá trình học. Điều đó có thể giúp bạn có cơ hội trao đổi, làm rõ vấn đề từ đó hiểu và nắm chắc kiến thức hơn.
Vậy chúng mình hãy cùng áp dụng những phương pháp trên để việc học trở nên thoải mái và dễ dàng hơn, không làm bạn cảm thấy áp lực. Từ đó giúp bạn có thể dành thời gian cho những hoạt động thú vị khác, như: rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, hay những công việc thiện nguyện để cuộc đời sinh viên của bạn trở nên ý nghĩa hơn nhé.

Nguồn: https://www.uef.edu.vn/tththv/goc-nhin-doi-song-tam-ly-sinh-vien/cac-phuong-phap-hoc-tap-hieu-qua-danh-cho-cac-ban-sinh-vien-uef-8025

In nội dung

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 xuất hiện và diễn biến phức tạp trên địa bàn Phường Phước Hải, TP Nha Trang. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như chăm lo cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, đã có nhiều gương tập thể, cá nhân với tấm lòng hảo tâm đã chung tay, trách nhiệm, tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2002 là Đoàn viên Chi Đoàn 62.QLTS thuộc Đoàn Viện KH&CN KTTS trường Đại học Nha Trang đã tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch.Trong tình hình cả nước chung tay chống dịch hiện nay, những hành động đẹp như tấm gương của bạn Tuyền thật đáng được trân trọng. Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trường Đại học Nha Trang trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, sẻ chia, đồng thời cổ vũ, động viên các lực lượng vượt qua khó khăn, quyết tâm dập dịch nhanh, bảo vệ sức khỏe cho người dân

 

 

In nội dung

 

 

 

Một là, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân.

 

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị . Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Nghiên cứu tổ chức cuộc vận động "Toàn Đảng, toàn dân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước", với quyết tâm "sánh vai với các cường quốc" như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Bốn là, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu gương sáng, hàng triệu đảng viên là những tấm gương sáng, toàn Đảng ta sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đây là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Đảng và xã hội.

 

Năm là, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên "tự soi", "tự sửa".

 

Sáu là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Bảy là, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Tám là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nêu gương.

 Nguồn: https://soyt.langson.gov.vn/vi/node/5678

In nội dung