Search

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN

Trong nội dung học phần Quản lý tàu cá của lớp 64.QLTS, 64.KTTS, chiều nay ngày 14/05/2024 tiết 6,7 tại giảng đường G5.204 do GV.ThS. Phạm Văn Thông phụ trách. Đã tổ chức giao lưu chuyên môn cùng Cựu sinh viên là anh Đặng Ngọc Tính - hiện công tác tại Chi cục Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà.

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN

Buổi giao lưu anh Đặng Ngọc Tính đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm việc giúp các bạn sinh viên 64.QLTS, 64.KTTS hiểu rõ hơn về công tác quản lý tàu thuyền tại Chi cục cũng như các hoạt động khác liên quan đến học phần.
Những thông tin quý báu này đã mang lại nguồn động viên to lớn để các bạn sinh viên thêm vững tin vào con đường mình đã chọn, tiếp tục học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ bản thân để thuận lợi trong hoạt động thực tập và tốt nghiệp sau này.
Qua đây, Viện KH&CN KTTS gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đặng Ngọc Tính đã dành thời gian đến với buổi giao lưu này.

Một số hình ảnh

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN

  • Chia sẻ

Bài viết trước

HỌC BỔNG THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY SẢN TẠI CANADA

Bài tiếp tiếp theo

CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG - LẦN THỨ HAI