Search

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Sáng ngày 20/3/2022, Viện KH&CN Khai thác Thủy sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện với chủ đề hội thảo: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá". Do tình hình dịch bệnh Covid-19 và một số cán bộ giảng viên của Viện đang học tập và nghiên cứu tại Canada, nên hội thảo được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên ứng dụng Google Meet.

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Với sự tham gia của giảng viên, sinh viên, học viên cao học ngành Quản lý Thủy sản, nghiên cứu sinh ngành Khai thác Thủy sản và đại diện từ Phòng Khoa học Công nghệ.
Nội dung hội thảo bao gồm 06 báo cáo:
- Phân tích power để ước lượng cỡ mẫu trong nghiên cứu thực nghiệm - TS. Trần Đức Phú và TS. Nguyễn Quốc Khánh
- Giải pháp chuyển đổi biến trong xử lý số liệu - Th.S Phạm Văn Thông
- Ảnh hưởng của BĐKH đến nghề nuôi cá tra và nhận thức người nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long - TS. Nguyễn Lâm Anh
- Tác động của BĐKH đến ngư trường và hoạt động của nghề lưới vây - ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh
- Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng đối với biến đổi khí hậu trong nghề cá biển của các khu vực  - ThS. Nguyễn Thị Nghiêm Thuỳ
- Kinh nghiệm của một số quốc gia về áp dụng các giải pháp ứng phó với BĐKH trong KTTS - ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh
Hội thảo nhận được nhiều tham luận và nhiều ý kiến thảo luận. Các trao đổi và chia sẻ tại hội thảo là cơ sở cần thiết để phục vụ và nâng cao công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên của Viện.

Một số hình ảnh

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nghề cá".

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Bảo vệ thành công dự án chuyển giao công nghệ cấp tỉnh Khánh Hòa

Bài tiếp tiếp theo

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"