Search

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

Chiều ngày 17/6/2022, Viện KH&CN Khai thác Thuỷ sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện với chủ đề Hội thảo: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà".
Nội dung buổi hội thảo bao gồm 08 báo cáo:
- Thực trạng nghề lưới vây tại Khánh Hoà; Nghiên cứu cải tiến lưới vây đánh bắt xa bờ cho đội tàu lưới vây tỉnh Khánh Hoà - ThS. Nguyễn Văn Nhuận
- Đánh giá hiệu quả khai thác của nghề lưới vây trên đội tàu đóng mới theo nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị Định 17/2018/NĐ-CP tại tỉnh Khánh Hòa - ThS. Nguyễn Thị Nghiêm Thuỳ
- Nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ bằng chà kết hợp công nghệ vệ tinh - ThS. Phạm Văn Thông
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của mẻ lưới vây cá ngừ; Phản ứng của cá trong quá trình đánh bắt bằng lưới vây - ThS. Nguyễn Hữu Thanh
- Đánh giá hiệu quả sử dụng máy dò chụp trên tàu lưới vây xa bờ - ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh
- Thực trạng thực thi Luật thủy sản 2017 trong quản lý khai thác thủy sản xa bờ - ThS. Phạm Khánh Thuỵ Anh
Hội thảo nhận được nhiều tham luận và nhiều ý kiến thảo luận. Các trao đổi và chia sẻ tại hội thảo là cơ sở cần thiết để phục vụ và nâng cao công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên của Viện.

Một số hình ảnh

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

Hội thảo Khoa học cấp Viện: "Giải pháp nâng cao hiệu quả nghề lưới vây xa bờ tại Khánh Hoà"

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Bảo vệ thành công dự án chuyển giao công nghệ cấp tỉnh Khánh Hòa

Bài tiếp tiếp theo

Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh: Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý