Search

HỘI THẢO "PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI VÀ XÁC ĐỊNH HẠN NGẠCH KHAI THÁC THỦY SẢN"

Chiều ngày 29/12/2022 tại Phòng C2 Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện chủ đề "Phương pháp đánh giá nguồn lợi và xác định hạn ngạch khai thác thuỷ sản".

HỘI THẢO "PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI VÀ XÁC ĐỊNH HẠN NGẠCH KHAI THÁC THỦY SẢN"
Các báo cáo bao gồm:
Báo cáo 1. Ước tính trữ lượng và dự báo sản lượng khai thác bền vững cho nghề khai thác tôm phương Bắc (Pandalus borealis) ở vùng biển Hunafloi, Iceland của TS. Nguyễn Lâm Anh
Báo cáo 2. Phương pháp xác định và phân bổ hạn ngạch trong khai thác Thủy sản của Th.S Phạm Văn Thông
Báo cáo 3. Phương pháp đánh giá hiện trạng nghề khai thác thủy sản vùng biển nhiệt đới của Th.S Nguyễn Hữu Thanh
Báo cáo 4. Phương pháp đánh giá thực trạng quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng biển nghiên cứu ở Việt Nam của Th.S Nguyễn Thị Nghiêm Thuỳ
Báo cáo 5. Phương pháp xác định số lượng tàu thuyền khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản của Th.S Vũ Như Tân
Báo cáo 6. Giải pháp bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng các tỉnh Kiên Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu của Th.S Nguyễn Văn Nhuận
Tại buổi hội thảo đã tranh luận làm rõ các phương pháp đánh giá nguồn lợi và xác định hạn ngạch khai thác thuỷ sản từ đó đánh giá được trữ lượng nguồn lợi nhằm tìm ra mức sản lượng khai thác phù hợp để nghề cá phát triển bền vững trong tương lai.

 

Một số hình ảnh

HỘI THẢO "PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI VÀ XÁC ĐỊNH HẠN NGẠCH KHAI THÁC THỦY SẢN"

HỘI THẢO "PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI VÀ XÁC ĐỊNH HẠN NGẠCH KHAI THÁC THỦY SẢN"

HỘI THẢO "PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI VÀ XÁC ĐỊNH HẠN NGẠCH KHAI THÁC THỦY SẢN"

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Bảo vệ thành công dự án chuyển giao công nghệ cấp tỉnh Khánh Hòa

Bài tiếp tiếp theo

Hội thảo Khoa học cấp Tỉnh: Lấy ý kiến về hạn ngạch khai thác trong vùng biển tỉnh Ninh Thuận quản lý