Search

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

Từ ngày 07-10/5/2024, Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng tổ chức khảo sát chính thức phục vụ đánh ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học các ngành trong đó có ngành Quản lý thuỷ sản.

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

Đánh giá ngoài CTĐT là một quá trình đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo tại các trường đại học. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu của xã hội và thị trường lao động. Trong quá trình đánh giá ngoài CTĐT, các chuyên gia sẽ kiểm tra và đánh giá các yếu tố đảm bảo chất lượng của mỗi chương trình đào tạo. Điều này giúp đảm bảo rằng sinh viên được học tập và phát triển theo đúng hướng mục tiêu, đáp ứng yêu cầu của xã hội và thị trường lao động.
Đoàn khảo sát đã làm việc trong 4 ngày và tiến hành họp với Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Quản lý thuỷ sản. Các hoạt động cụ thể trong đợt khảo sát chính thức gồm: nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp các cán bộ phụ trách các mảng của CTĐT, các phòng chức năng; các Trung tâm, Thư viện; các khoa chuyên môn; các cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí; phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng trường và nhóm cán bộ quản lý của các Khoa /Viện, Người học, Cựu SV và Nhà Tuyển dụng,...
Qua đây, Viện KH&CN Khai thác Thuỷ sản xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà tuyển dụng, Cựu SV tham gia hỗ trợ phỏng vấn trong quá trình thực hiện Đánh giá chính thức CTĐT từ Đoàn đánh giá ngoài.

Một số hình ảnh

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ THUỶ SẢN

  • Chia sẻ

Bài viết trước

HỌC BỔNG THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY SẢN TẠI CANADA

Bài tiếp tiếp theo

GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CÙNG CỰU SINH VIÊN