Search

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Từ ngày 05/10 đến 15/10/2022, đoàn cán bộ Viện KH&CN Khai thác thủy sản – Trường Đại học Nha Trang tham gia Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT tổ chức.

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam
 
Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Quản lý nghề cá ngừ trong vùng biển Tây Thái Bình Dương và Đông Á. Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT tổ chức Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam (tàu lưới vây và lưới rê khai thác cá ngừ). Tham gia tập huấn bao gồm các đơn vị Tổng cục Thủy sản; Trường Đại học Nha Trang; Viện Nghiên cứu Hải sản; Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản; Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam và các chuyên gia từ WCPFC và SPC.
 
Trong chương trình hội thảo đã triển khai những công việc: Rà soát chương trình Giám sát viên nghề cá và các yêu cầu chung khi thực hiện giám sát viên trên tàu cá; Chương trình giám sát viên của WCPFC, các biện pháp quản lý và bảo tồn cuả WCPFC và quy định của Việt Nam có liên quan; Thực hiện các biểu mẫu Giám sát viên nghề lưới vây và lưới rê khai thác cá ngừ của WCPFC và của Việt Nam; Xây dựng chiến lược và lộ trình triển khai Chương trình giám sát viên chuyên nghiệp tại Việt Nam.

 

Một số hình ảnh

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

Tập huấn Giám sát viên trên tàu cá Việt Nam

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Hợp tác với các công ty, doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Bài tiếp tiếp theo

TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI HỌC THUẬT “Ứng dụng Công nghệ Bảo quản sản phẩm thuỷ sản trên tàu cá của Nhật Bản cho chuỗi cung ứng thuỷ sản Việt Nam”